REGIO – Cao-partijen zoals vakbonden en werkgevers bemoeien zich teveel met zzp’ers. In steeds meer cao’s worden passages opgenomen die verplichtingen opleggen aan zelfstandigen. Dit schrijft Stichting ZZP Nederland woensdag op haar website.

In een aantal cao’s gaat het zelfs zóver, dat er geen zzp’ers werkzaam mogen zijn. ZZP Nederland noemt dit ‘onacceptabel’; ‘het kan niet zo zijn dat werknemers en werkgevers gaan bepalen wat de regels zijn voor ondernemers’.

Betuttelende cao’s
Onlangs werd bijvoorbeeld bekend dat zzp-schilders verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten hebben als ze worden ingehuurd door een schildersbedrijf. Ook de dans- en theatercao kwam enige tijd geleden in opspraak. Hierin wordt gesproken om de inkomensverschillen tussen zzp’ers en werknemers te minimaliseren. In de cao van het besloten busvervoer is de inzet van zzp’ers zelfs verboden. Naast deze voorbeelden zijn er volgens Stichting ZZP Nederland veel meer ‘betuttelende cao’s’ die het ondernemen van zelfstandigen belemmeren. 

Kritisch
Stichting ZZP Nederland is kritisch over minister Asscher: ‘Het is blijkbaar de wens van minister Asscher dat de sociale partners in een cao afspraken maken over de inzet van zzp’ers, De partij van Asscher pleitte een tijd terug zelfs voor een minimumloon voor zelfstandigen.’ ZZP Nederland meent dat het vastleggen van arbeidsvoorwaarden voor zzp’ers iets is dat de zelfstandigheid volledig vernietigd.

‘Alles regelende wereldje’
‘Misschien moet de oorzaak van de enorme groei van zelfstandigen en de kleine groep schijnzelfstandigen eerst eens gezocht worden bij het alles regelende wereldje van werknemers- en werkgeversorganisaties. Door de grote hoeveelheid regels en sancties in arbeidsvoorwaarden willen ondernemers zo weinig mogelijk mensen in vaste dienst. Met de nieuwe flexwet zal dat alleen maar erger worden, mensen zitten dan na twee jaar al zonder contract’, aldus ZZP Nederland.