REGIO – Marjolein Dölle wordt de nieuwe kwartiermaker/beoogd directeur van Werkorganisatie West-Friesland. Vanaf 1 augustus volgt Dölle interim-kwartiermaker Frank van Nijkerken op. Dölle gaat zich bezighouden met de verdere oprichting van de werkorganisatie, die vanaf 2015 de Participatiewet voor de 7 Westfriese gemeenten gaat uitvoeren.

Marjolijn Dölle heeft haar sporen verdiend bij het UWV. Daar was zij in haar laatste functie districtsmanager Sociaal medische zaken, regio Groot Amsterdam. Zij was eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale zekerheidswetten. Daarnaast hield zij zich op landelijk niveau voor UWV bezig met de samenwerking met gemeenten en de invoering van de Participatiewet.

De Participatiewet gaat per 1 januari 2015 in. De overheid wil met deze wet meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. Dit gaat gepaard met minder geld en een toestroom aan nieuwe klanten. Om deze redenen hebben de 7 West-Friese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/maat besloten om met elkaar één bedrijf op te richten, welke de Participatiewet gaat uitvoeren. Op deze manier kan de dienstverlening naar uitkeringsgerechtigden en SW-medewerkers goed blijven én kan tegemoet worden gekomen aan de wens van het bedrijfsleven om te komen tot één aanspreekpunt en een heldere dienstverlening. Ook de werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden hebben vanaf 1 januari alleen nog te maken met of het UWV of de Werkorganisatie Westfriesland.

Eerder dit jaar gaven de 7 Westfriese gemeenteraden unaniem groen licht voor de oprichting van de Werkorganisatie Westfriesland. Nadat eerder de Bijzonder Ondernemingsraad al positief geadviseerd heeft over het oprichten van de Werkorganisatie per 1 januari 2015 heeft inmiddels heeft ook het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) ingestemd met het Sociaal Plan. Werkorganisatie Westfriesland is op dit moment nog de werknaam.