REGIO – In het afgelopen jaar lijkt de conjunctuur in de bouwketen zich te hebben gestabiliseerd. Onder architecten, ingenieurs, bouwbedrijven en installateurs wijzen een aantal indicatoren in de richting van een voorzichtig herstel. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen, die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) elk halfjaar opstelt in opdracht van BNA, NLingenieurs, Bouwend Nederland en UNETO-VNI.

Voor het vier opeenvolgende kwartaal is de bouwproductie toegenomen. Daarbij daalde het aantal faillissementen. Ook zijn de vooruitzichten voor de omzet en de werkgelegenheid ten opzichte van het afgelopen jaar verbeterd. De bedrijven verwachten een stabilisatie van de omzet, maar nog wel een lichte daling van het personeelsbestand. Het grootste deel van de ondernemingen, vooral bouwbedrijven, verwacht dat de omzet niet verder daalt. Ingenieursbureaus verwachten zelfs een omzettoename.

Gemiddeld is de orderportefeuille met 0,3 maand toegenomen naar 5,3 maanden. Hiermee lijkt de ontwikkeling van de werkvoorraad gestabiliseerd. In alle sectoren van de bouwketen is de orderportefeuille toegenomen.

Vergeleken met de uitkomsten van een half jaar geleden zijn de belangrijkste conclusies, voor iedere sector:
Architectenbureaus – In deze sector is de orderportefeuille met drie tiende maand gestegen. De bouwsom van nieuwe opdrachten aan architecten is in het eerste kwartaal van dit jaar gelijk aan die van een half jaar geleden. De opdrachten voor nieuwe utiliteitsgebouwen zijn met twintig procent afgenomen, terwijl de opdrachten voor woningen en bestaande utiliteitsgebouwen met ruim vijftien procent zijn toegenomen. De architectenbureaus zijn dan ook positiever over de ontwikkeling van de omzet en de omvang van het personeelsbestand dan een half jaar geleden. Per saldo lijkt hier sprake van een stabilisatie van de omzet en een beperkte daling van het personeelsbestand.
Ingenieursbureaus De orderportefeuille is met twee tiende maand toegenomen. De verwachtingen van de ingenieursbedrijven zijn in een half jaar tijd omgeslagen. De verwachtingen voor de omzet zijn nu per saldo positief en ook de verwachtingen voor de omvang van het personeelbestand wijzen op een stabilisatie.
Bouwbedrijven – De orderportefeuille is in deze sector met vier tiende maand gestegen. De verwachting van de omzet wijst op een stabilisatie. Het aandeel bedrijven dat geen verandering in de omzet verwacht is met twee derde gelijk gebleven, en van het overige deel gaat per saldo minder dan vijf procent uit van een omzetdaling. De werkgelegenheidsverwachting wijst op een beperkte daling van het personeelsbestand.
Installatiebedrijven – In deze sector is de orderportefeuille met drie tiende maand toegenomen. Hoewel nog steeds bijna de helft van de bedrijven een omzetdaling verwacht is het aandeel bedrijven dat een stabilisatie of een omzetgroei verwacht sterk toegenomen en vormt nu de meerderheid. De werkgelegenheidsverwachting is vergelijkbaar met een half jaar geleden. Het beeld in deze sector is hiermee nog niet gunstig, maar is wel positiever dan een halfjaar geleden.

Bron: Briskmagazine.nl