REGIO – Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) heeft met het agrarisch bedrijfsleven afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak. Een vermindering van de uitstoot zorgt ervoor dat boerenbedrijven kunnen groeien en dat de natuurkwaliteit verbetert. Deze afspraken zijn onderneem van een overeenkomst in het kader van de zogenoemde ‘Programmatische Aanpak Stikstof’.

‘Ecologie en economie gaan hand in hand met deze afspraken. De biodiversiteit wordt in natuurgebieden verbeterd en agrarische bedrijven kunnen door deze maatregelen blijven ontwikkelen. Op het gebied van vermindering van de ammoniakuitstoot uit de landbouw is al veel bereikt, maar we moeten nog een paar stappen maken,’ aldus Dijksma.

Extra weidegang stimuleren
Door voedingsstoffen goed te gebruiken kan de ammoniakuitstoot omlaag. Koeien die naast gras ook maïs eten, stoten bijvoorbeeld minder ammoniak uit. Als de koeien langer in de wei staan, heeft dat ook een verlaging van de uitstoot tot gevolg. Het keurmerk voor minimale weidegang van 120 dagen blijft dan ook bestaan. Dijksma en de Agrarische sectoren willen extra weidegang stimuleren. De sector gaat bekijken hoe dit ingevuld kan worden en ontwikkelen daarvoor een aanvullend keurmerk zodat koeien nog langer buiten lopen.

Nieuwste techniek in stallen
Naast de maatregelen omtrent voedingsstoffen worden er tevens maatregelen genomen om nieuwe stallen te laten voldoen aan de nieuwste technische mogelijkheden. Zo kunnen de vloeren in de stallen aangepast worden en hierdoor urine en mest gescheiden worden, waardoor er minder ammoniak ontstaat. Ook worden er strengere eisen gesteld aan het mestgebruik. Deze maatregelen zorgen voor bijna 10 procent minder ammoniakuitstoot van de veehouderij in 2030.