REGIO – Het is geen geheim meer dat de aanstelling van leidinggevenden niet altijd geschiedt op basis van aanwezige leidinggevende kwaliteiten, schrijft John Romeijnders als één van de eerste zinnen in zijn boek ‘Leidinggeven is eenvoudig’. Hij merkt op dat er vaak wordt gekozen voor een persoon met een hoog opleidingsniveau. In zijn boek probeert John een maatschappelijke discussie op gang te wekken.

‘Door te kiezen voor een medewerker die is, zoals de leidinggevende zelf is, ontstaat er geen verdieping binnen het team. Je wilt als leidinggevende niet overvleugeld worden, dus daarom wordt er gekozen voor een persoon die niet al te mondig of slim is. Ook dit levert geen extra bijdrage aan de kwaliteit van het team. Er wordt gekozen voor een inhoudelijk sterke medewerker, maar ook dit garandeert niet dat de medewerker ook daadwerkelijk leidinggevende kwaliteiten heeft’, zo schrijft Romeijnders in zijn boek.

‘In Nederland wordt jaarlijks 300 miljard aan salarissen uitgegeven. Als we het rendement van medewerkers met een paar procent kunnen verbeteren, door beter leidinggeven, besparen we serieus geld. Wellicht kan mijn boekje een maatschappelijke discussie op gang brengen’, vertelt John Romeijnders aan Westfriese Zaken.

‘Enerzijds moet je als leidinggevende goed nadenken over de aanstelling van een leidinggevende. Anderzijds zou het goed zijn als een kandidaat zelf ook goed nadenkt of hij/zij geschikt is en ambitie heeft als leidinggevende. Kies je voor een carrière in de inhoud van het vak of voor het vak van leidinggevende?

Zit je dan eenmaal op de stoel van leidinggevende, hoe moet het dan verder? Dat lees je in het gratis boek ‘Leidinggeven is eenvoudig’ bit.ly/1coVVJx