Bedrijvenpark WFO is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een groot bedrijventerrein met een enorme variatie aan bedrijven. Een grote groep pandeigenaren heeft zich verenigd in BWFO, eigenlijk de vereniging van eigenaren. Na jaren lidmaatschap is Aad Kraakman van Koelhuis WFO en Laan Flora Facilities sinds dit jaar voorzitter van het vernieuwde bestuur.

‘BWFO is eigenlijk vooral een functionele vereniging. Als bestuur zoeken we de samenwerking met Parkmanagement, WBG en overheid om zo te zorgen voor een veilig, net en toegankelijk bedrijventerrein. Dat betekent ook dat niet alle ondernemers op het terrein zijn aangesloten, terwijl zij wel profiteren van de dingen die we collectief organiseren. Daar doe je niet zoveel aan. Maar het is tegelijkertijd ook zo dat je ook niet hoeft te verwachten dat je commentaar mag leveren. Dat voorrecht is voor de leden.’

‘We zien alle leden één keer per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering. Verder is het vooral het bestuur dat zich hard maakt voor de lopende zaken. Veiligheid is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp, met als belangrijkste speerpunt de rotonde en eventuele extra ontsluitingsweg. Maar ook de mogelijkheden om te rijden, fietsen en wandelen op het terrein verdienen meer aandacht. Momenteel wordt veel onderzoek gedaan naar de situatie, maar wij wachten vooral op concrete oplossingen. Op actie.’

‘Ook de verduurzaming is een belangrijk onderwerp voor het bedrijvenpark. Zo zijn we nu druk aan het kijken naar de mogelijkheden voor een eigen energiecoöperatie, waarbij door de zon opgewekte energie onderling kan worden gedeeld. Ook waterstof heeft onze aandacht, met alle transport- en logistieke bedrijven op het terrein. En hoewel we elkaar als leden niet zien bij de vrijmibo, zijn we ons wel bewust van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is nu een nieuw maaibeleid, waarmee het terrein niet netter wordt. In het hoge gras wordt veel afval gedumpt. Dat begint ooit met een klein beetje troep, maar als niemand er wat aan doet, wordt het alleen maar erger. Als we allemaal opruimen en onze verantwoordelijkheid nemen, blijft het terrein netjes. Je moet het toch samen doen. In je eentje ben je sneller, maar samen kom je verder, zeggen ze dan toch?’