REGIO – Een op de zes zzp’ers leeft onder de armoedegrens. Een zzp’er heeft bovendien vaker minstens eenmaal een uitkering gehad dan een werknemer. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In 2012 woonde 15% van de zzp’ers in een huishouden waarin het gezamenlijke inkomen onder de armoedegrens van de SCP lag. Deze grens was toen voor een alleenstaande € 1042 aan besteedbaar inkomen per maand. Onderder werknemers was het aandeel armen lager (3%). Ook in economisch goede jaren komt onder zzp’ers vaker armoede voor dan bij werknemers. Het percentage zzp’ers  dat veel verdient is volgens eigen opgave echter ook hoger. De inkomens van zzp’ers lopen dus sterker uiteen dan bij werknemers.

Meer tevreden
Toch zijn zzp’ers meer tevreden met hun werk dan werknemers. Zzp’ers zijn vooral te spreken over de aansluiting tussen hun werktijden en de thuissituatie. Maar liefst 82% is hier positief over. Bij mensen in loondienst is dit 72%. Er is slechts een klein deel (6%) van de zzp’ers wat liever een vast dienstverband had gehad.

Tijdelijke behoefte
Het aandeel zzp’ers steeg is sinds 2001 flink gestegen. Het aantal groeide van 7% in 2001 naar 11% in het voorjaar van 2014. Werkgevers huren zzp’ers met name in vanwege een tijdelijke behoefte aan specialistische kennis  Voor vier op de tien was dit de belangrijkste aanleiding. Daarnaast worden zzp’ers aangetrokken voor pieken in het gewone werk, net zoals andere flexwerkers.