REGIO – De betaalmoraal van Nederlandse bedrijven en overheden is het afgelopen jaar verslechterd. Gemiddeld worden rekeningen 29 dagen na de vervaldatum betaald. Dit is 3 dagen langer dan vorig jaar. Vorig jaar werd nog een daling van gemiddeld 32 dagen naar 26 dagen na de vervaldatum gemeld. Dit blijkt uit de Creditmanagement Trendmeter, een jaarlijks onderzoek van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB).

Bijna drie op de tien organisaties betalen hun rekening niet binnen de gestelde betalingstermijn. Dit aandeel is het zelfde als vorig jaar. Credit managers zijn kritisch over de gestegen betaaltijd en betaalmoraal: 84% ziet geen verbetering en 15% ziet zelfs een verslechtering ten opzichte van vorig jaar.

Toegeven
Ondanks het slechte oordeel zitten credit managers niet achter niet-betaalde rekeningen aan. Gemiddeld wenden zij zich pas na 82 dagen tot een incassobureau. Vorig jaar was dit nog na gemiddeld 74 dagen. Ook geeft 70% van de credit managers toe aan niet-betaalde rekeningen. De kosten die komen kijken bij het innen van een rekening, wegen vaak niet op tegen de opbrengst. Bijna driekwart van de credit managers vindt dan ook dat griffierkosten te hoog zijn voor rekeningen van net boven de € 500,-. Ondernemers betalen vanaf dat bedrag € 462 aan griffierechten.

Slechte moraal overheid
Opvallend in het onderzoek is dat zowel de betaalmoraal van de nationale overheid als lokale overheden nog steeds slecht of matig beoordeeld worden.  Dit ondanks meerdere beloftes van de overheid om de betaalmoraal te verbeteren. Volgens 44% van de credit managers zijn overheden slechte betalers. Slechts 28% vindt de betaalmoraal bij de overheid verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

Boete
Een speciale boeteregeling geeft credit managers het recht om 40 euro in rekening brengen bij een te late betaling van de overheid. Opvallend is dat nog minder dan een op de tien credit managers (7%) aangeeft deze regeling te gebruiken. Een derde (32%) kent de regeling niet eens. Slechts een fractie van de credit managers ziet heil in zo’n boete. Liever worden credit managers gewoon op tijd betaald (59%).

Waakzaamheid gewenst
‘Vorig jaar zagen we een sterke verbetering in het betaalgedrag. Het lijkt erop dat de aandacht voor credit management sinds die tijd aan het verslappen is,” stelt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. Het verbond wijst erop dat bijna een op de tien bedrijven (8%) als gevolg van niet betaalde facturen het afgelopen jaar meer dan 2% van de omzet verloor.’

Te rooskleurig
Het aandeel credit managers dat verwacht dat de betaalmoraal het komend jaar zal verslechteren, kromp van 28% in 2013 naar 15% nu. Westhuis: ‘Credit managers lijken vooralsnog een te rooskleurig beeld van de feitelijke werkelijkheid te hebben. Om de economie goed draaiende te houden is het van belang de regie weer in handen te nemen en korter op de bal te zitten. Dit versterkt de liquiditeit van bedrijven, wat van groot belang is om kredietwaardig te blijven. Dit zorgt uiteindelijk voor meer ruimte voor groei en investeringen.’