REGIO – De afgelopen jaren is het ziekteverzuim gedaald van 4,3% in 2010 tot 2,8% in de eerste helft van 2013. De daling heeft zich in de tweede helft van 2013 niet doorgezet. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. De daling van het verzuim heeft onder andere te maken met de economische crisis.

Ook al heeft de daling zich in de tweede helft van 2013 niet doorgezet is het volgens Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij ArboNed, nog te vroeg om te spreken van een kentering in de verzuimdaling. ‘Weliswaar horen we de laatste tijd steeds positievere berichten over de economie, maar de werknemers hebben nog weinig vertrouwen in de arbeidsmarkt en dat houdt het verzuim geforceerd laag,’ concludeert hij. ‘Als werknemers het weer voor het kiezen hebben op de arbeidsmarkt, zal het verzuim stabiliseren of zelfs weer gaan stijgen.’

Psychisch verzuim
Het gehele ziekteverzuim lijkt te dalen, toch nam het psychisch verzuim verder toe van 29%  in 2012 naar 35% in 2013. Driekwart van het psychisch verzuim heeft te maken met stress. Volgens Roelen is deze stress steeds vaker niet alleen werkgerelateerd, maar heeft het ook te maken met privé-omstandigheden. ‘Werknemers maken zich zorgen over hun persoonlijke situatie en hebben minder geld te besteden. Daar komt bij dat vooral mensen met psychische klachten vaak niet de hulp zoeken die ze nodig hebben, omdat ze de behandeling niet kunnen betalen.’  Roelen vindt dat werkgevers de behandelingen moeten (mee)financieren. ‘Een verzuimdag kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag. Als je weet dat psychisch verzuim in 2013 gemiddeld 180 dagen duurde, dan is niets doen geen optie.’

De overheid
Werkgerelateerde stress heeft vooral te maken met de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en dit is al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil zich meer inspannen om PSA te reduceren. Hij trekt hier dit jaar 1 miljoen euro voor uit.

De stress die werknemers ervaren is volgens Roelen ook terug te zien in het gedrag. Meer werknemers gaven aan bewust te ontspannen. Ook het aantal mensen dat op het werk een rustmoment neemt is toegenomen. Daar staat tegenover dat het aantal werknemers dat in 2013 stopte met roken lager was dan in 2010.