REGIO – Het afgelopen jaar is het ziekteverzuim van werknemers gedaald tot 3,9 procent. Dit houdt in dat per duizend werknemers er 39 ziek zijn. Het percentage zieke werknemers is nog nooit zo laag geweest sinds de start van de waarneming in 1996. Dit meldt het CBS.

In 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Tussen 2004 en 2011 stabiliseerde het percentage, maar sinds 2011 is het ziekteverzuimpercentage steeds verder gedaald. Het lage ziekteverzuim kan te maken hebben met de ongunstige economische situatie.

Meer werknemers, hoger ziekteverzuim
Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, is het ziekteverzuim hoger. Bij kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) bedroeg het ziekteverzuim in 2013 1,6 procent. Bij bedrijven met tussen de tien en honderd werknemers was het verzuim meer dan twee keer zo hoog (3,4 procent). Bij grote bedrijven was het verzuim zelfs drie keer zo hoog (4,7 procent).

Ziekteverzuim verschilt per branche
Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak, de horeca kent het laagste ziekteverzuim. Dit komt onder andere dat er in de horeca-branche veel kleine bedrijven zijn en er gemiddeld gezien jonge werknemers in dienst zijn. Het ziekteverzuim van werknemers neemt namelijk toe met de leeftijd. Net als in de horeca zijn er in de landbouw en financiële dienstverlening veel kleine bedrijven actief en ook hier was het ziekteverzuimpercentage relatief laag.

In branches als het onderwijs, openbaar bestuur, de zorg en water- en afvalbedrijven was het ziekteverzuim relatief gezien hoog. Dit zijn dan ook vaak grote instellingen.