REGIO – Getroffen door de EU-sancties tegen Rusland? Op donderdag 21 augustus van 9.30 tot 11.30 uur organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland samen met de Rijksoverheid een informatiebijeenkomst voor branches en bedrijven.

Op 29 juli heeft de EU besloten een pakket sancties aan te nemen ten aanzien van de gehele Russische Federatie, die onder andere betrekking hebben op kapitaalmarktrestricties, export van militaire goederen, export van dual-use goederen voor militair eindgebruik en technologieën gericht op de winning van schalieolie, diepzeeolie en Arctische olie. Sinds 28 juli zijn daarnaast aanvullende maatregelen van kracht ten aanzien van de Krim en Sebastopol, die betrekking hebben op de sectoren infrastructuur, vervoer, telecommunicatie en energie. Ondertussen is ook de lijst gepubliceerd van producten uit de land- en tuinbouwsector die onder de boycot die door Rusland wordt opgelegd vallen. Inmiddels zijn de sancties in werking getreden en zullen de effecten hiervan voor het Nederlands bedrijfsleven zichtbaar worden.

Tijdens de bijeenkomst kun je van overheidsexperts vernemen wat de sancties inhouden en wat de consequenties hiervan kunnen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via de website van RVO Nederland. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft tevens een ondernemersloket geopend, waarop ondernemers met hun vragen over de gevolgen van het sanctieregime terecht kunnen.

Programma bijeenkomst
09:30 – Inloop
10:00 – Opening van de bijeenkomst met toelichting op de actualiteit door Simon Smits, Directeur Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en een vertegenwoordiger van VNO-NCW en MKB-Nederland.
10:15 – Toelichting op het wapenembargo, de sancties t.a.v. dual-use goederen en technologieën voor de oliesector door het ministerie van Buitenlandse Zaken
10:35 – Toelichting op de kapitaalmarktrestricties en de sanctielijst door het ministerie van Financiën
10:55 – Informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over het ondernemersloket Sancties Rusland
11:00 – Gelegenheid om vragen te stellen
11:30 – Einde bijeenkomst, gelegenheid tot napraten

Locatie: Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag