REGIO – Deze week wordt in de Tweede Kamer de Wet Werk en Zekerheid besproken. Het VNO-NCW en MKB-Nederland staan positief tegenover deze wet. Ze beschouwen deze wetgeving als een ‘belangrijke stap voorwaarts in de modernisering en het functioneren van de arbeidsmarkt’. Het wetsvoorstel Wet en Zekerheid vloeit voort uit het Sociaal Akkoord, dat kabinet en sociale partners vorig jaar april sloten.

Het sociaal akkoord omvat de gezamenlijke afspraken van sociale partners en kabinet waar het gaat om zaken als het ontslagrecht, de flexibiliteit en de WW. Wat toen werd afgesproken met vakbonden en werkgeversorganisaties is nu door de minister in een wetsvoorstel uitgewerkt. Natuurlijk blijven de werkgeversorganisaties nauw betrokken bij de verdere uitwerking, zo laten VNO-NCW en MKB-Nederland weten.