REGIO – In Nederland is het aantal overvallen vorig jaar met 17% gedaald ten opzichte van 2012. Het aantal overvallen is sinds 2009 bijna gehalveerd. Dit dankzij een gezamenlijke aanpak van politie, OM, gemeenten en het bedrijfsleven. Het terugdringen van het aantal overvallen is een topprioriteit van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

In 2014 wil minister het aantal overvallen terugbrengen tot onder de 1900. Vorig jaar is het aantal overvallen gedaald naar 1633. In 2011 werden er nog 2.272 overvallen geleegd, in 2010 2.572 en in 2009 waren dit er 2.898. Het gaat hierbij zowel om overvallen op bedrijven en winkels als om woningovervallen.

In 2013 is tevens het aantal opgeloste overvallen gestegen en ook het aantal afgehandelde verdachten door het Openbaar Ministerie steeg.

Justitie en politie hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de strijd tegen overvallen. Er zijn onder andere speciale overvallenteams geformeerd, er is ingezet op het vergroten van de heterdaadkracht en de kwaliteit van opsporing is verbeterd. Daarnaast is er intensief samengewerkt met het bedrijfsleven om informatie te delen, waarop de bedrijven hun beveiliging kunnen aanpassen. De ondernemers worden ondersteund met het nemen van concrete maatregelen om de kans op een overval te verkleinen. Verder wordt de hulp van burgers ingeroepen door bijvoorbeeld publiekscampagnes om elektronisch betalen te stimuleren.