BOVENKARSPEL – Hoewel het treinstation in Bovenkarspel nog altijd ‘Flora’ heet, verhuisde de welbekende bolbloemen tentoonstelling vele jaren geleden naar Zwaagdijk-Oost. Onder een nieuwe naam Holland Flower Festival, werd de Westfriese Flora voortgezet. Na tegenvallende bezoekersaantallen en interne twisten, lijkt het doek gevallen voor de oorspronkelijke Flora, maar een wonder is geschied. De Flora kreeg dit jaar nieuw leven ingeblazen.

Trude Buysman, voorzitter van de LTO, afdeling Stede Broec is initiatiefneemster van de Westfriese Flora. ‘Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat de Land- en Tuinbouw Bond werd opgericht in De Streek. Later werd de naam veranderd in Land- en Tuinbouw Organisatie. Bovendien bestaat Stede Broec 650 jaar. Wij zijn bij elkaar gaan zitten om de mogelijkheden te bespreken. Het is in feite een knipoog naar hoe het indertijd ontstaan is. De oude Flora begon immers ook aan de keukentafel.’ Dankzij sponsorgelden en de vele vrijwilligers is de toegang tot de Flora gratis. Heel Stede Broec leeft mee, niet alleen agrariërs, maar ook toeleveranciers, de gemeente en de vereniging Oud Stede Broec. Zelfs leerlingen van het Martinuscollege, de Praktijkschool en het Clusius College dragen hun steentje bij.

Toekomst
Of de Westfriese Flora opnieuw toekomst heeft… Trude houdt een slag om de arm. ‘Het hangt er heel erg van af. Laten we eerst maar eens kijken hoe deze Flora loopt. Maar ik heb er alle vertrouwen in. We krijgen al heel veel enthousiaste reacties van mensen uit De Streek.’

De Westfriese Flora vindt dit weekend plaats in het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel.

Bron: Dichtbij.nl