Naast een gastekort is er een capaciteitstekort op het elektriciteitsnetwerk. Een groeiend probleem dat duurzame energieopwekking in de weg staat. Een onbalans aan stroom dat wordt opgewekt door zonnepanelen of wind en niet meteen wordt gebruikt. Het moet zijn weg naar stroomgebruikers vinden via het stroomnet. Maar het net is geen batterij. Westfriese ondernemers gaan samen het probleem binnen de regio aanpakken. “Wij wachten niet af en gaan het, tegen de stroom in, zelf doen.”

Het Duurzaam Ondernemersloket neemt het voortouw: “Waar we uiteindelijk naartoe willen, is dat we de stroom die we hier opwekken, ook hier gebruiken. Dan zijn die kabels niet meer nodig, om het kort door de bocht samen te vatten. Daarvoor is nodig dat we hier in Westfriesland zelf lokaal de slimme netten en opslag van de opgewekte stroom gaan realiseren.”, zegt directeur Bashar al Badri.

“Het net zit vol”

Uit het hele land klinken alarmerende berichten over netschaarste. Zo kunnen in de provincie Utrecht voorlopig geen nieuwe, grote projecten met zonnepanelen of windmolens gerealiseerd worden omdat de grenzen van wat het hoogspanningsnet aankan, zijn bereikt. Netbeheerder Liander meldt dat het net in de wijde omgeving van Alkmaar en twee delen van Amsterdam vol zit voor het leveren van stroom. Pas als het stroomnet is uitgebreid, kan de netbeheerder grootverbruikers van elektriciteit – zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken – die zich in deze gebieden willen vestigen of meer elektriciteit willen, in hun vraag voorzien. Liander verwacht dat er op korte termijn op meer plekken schaarste op het elektriciteitsnet ontstaat.

Energieprijzen lopen enorm op

De Westfriese Bedrijven Groep wil het hier niet zo ver laten komen en gaat met het Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland (DOW) samen met het bedrijfsleven aan de slag om plannen te ontwikkelen en te realiseren om wat aan de te krappe netcapaciteit te doen. Directeur Bashar al Badri van DOW: “We staan voor meerdere uitdagingen tegelijk. Bedrijven kunnen hun opgewekte stroom niet meer kwijt en tegelijk zien we de energieprijzen enorm oplopen wat de noodzaak van de energietransitie alleen maar onderstreept. Die twee uitdagingen bieden ook kansen. Ondernemers die hun eigen stroom kunnen opslaan, halen daar financieel voordeel uit. Ze kunnen dan bijvoorbeeld terug leveren op een moment dat de prijzen hoger zijn dan tijdens de pieken als de zon volop schijnt. Kortom, de business case wordt dan beter. Zij kunnen hun stroom ook omzetten in warmte wat weer veel gas bespaart. Wij roepen alle ondernemers op mee te doen zodat we verder kunnen met het toekomstbestendig maken van onze energievoorziening.”

Teamwork ook bij verduurzamen belangrijk voor Koeten Racing

Bas Koeten, van het gelijknamige bedrijf in Westwoud, dat alles doet rond de autosport, is koploper als het gaat om verduurzaming en ook nauw betrokken bij het Duurzaam Ondernemersloket. Met maar liefst 752 zonnepanelen houdt hij vaak stroom over. Stroom die hij ook gebruikt om elektrisch te verwarmen: “Als bedrijf zijn we volledig gasloos. Op piekmomenten, wanneer overal de zon schijnt, is er zoveel aanbod aan stroom dat je er nauwelijks nog wat voor terugkrijgt. Het punt dat je geld toe moet betalen nadert. We doen dit voor het klimaat, maar je moet ook de business case rondkrijgen. De batterij is daarom in aantocht. Op zich een dom ding dat alleen maar stroom kan opslaan en afgeven. Mij gaat het om het systeem erachter. Het Energy Managament System (EMS) zorgt ervoor dat ik tegen de optimale prijs stroom lever dan wel afneem van het net. Ik hou zeker 190.000 kWh over en wil daar uiteraard zoveel mogelijk rendement uithalen. Net als in de autosport heb ik ook bij de energietransitie de drive om te presteren. En ook hier geldt dat teamwork heel belangrijk is, vandaar dat ik de activiteiten van het Duurzaam Ondernemersloket van harte ondersteun.”

Experimenten op vier bedrijventerreinen

Het Duurzaam Ondernemersloket nodigt om te beginnen de ondernemers op een viertal bedrijventerreinen uit om mee te doen aan oplossingen. Op de vier terreinen verschilt de aanpak. Dat heeft te maken met verschillen in uitdagingen én de behoefte om te leren van de verschillende oplossingen. De bedrijven kunnen door het loket worden geadviseerd en ondersteund met het realiseren van duurzaamheidsprojecten.

• Businesspark Andijk: Op 26 oktober was er een bijeenkomst met ondernemers omdat het probleem daar zo acuut is dat er geen zonnepanelen meer bij kunnen. Er is nu al geen capaciteit meer om stroom via het net terug te leveren. Ondernemers ontmoetten elkaar en partijen als Ecar-accu en Friday energy hebben toegelicht hoe je met energiemanagement en batterijopslag tochzonne-energie kunt opwekken;

• Zwaagdijk – bedrijventerrein WFO: Daar wordt gekeken naar mogelijkheden van opslag van stroom in waterstof. De eerste bedrijven zijn daar al bij aangehaakt;

• Hoorn80: Daar wordt doorgeborduurd op een eerder idee om met een natuurlijke batterij, in de vorm van een futuristische vulkaankrater voor de kust, stroom aan het bedrijventerrein te leveren. Dat plan was ook bedacht om een discussie op gang te brengen. Er zal nu verder worden nagedacht over een realistische variant voor een megabatterij waar overtollige stroom vastgehouden kan worden tot er vraag naar is. Ingenieursbureau Sweco gaat onderzoek doen naar haalbare mogelijkheden die wél op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Het moet een business case opleveren die innovatief is en tegelijkertijd ook als zichtbaar icoon (en daarmee voorbeeld) kan worden uitgevoerd;

• Westfrisia – Hoorn: Daar wordt gekeken naar de opslag van stroom in virtuele batterijen in de vorm van kleinere elektrische voertuigen en bestelwagens.

Meer informatie, meedoen?: Wilt u ook helpen voorkomen dat we vastlopen met de stroomvoorziening in Westfriesland en meedoen? Of wilt u weten hoe u onder de gigantisch oplopende energierekening uit kunt komen? Duurzaam Ondernemersloket ondersteunt en geeft gratis en onafhankelijk advies. Kijk voor meer informatie op duurzaamondernemersloket.nl of meld u aan via: 0229 – 714 310.

Belangrijk: Dit kaartje is een indicatie van de netcongestie. Doe een aanvraag want er is altijd een mogelijkheid voor een korte termijn oplossing. Bel daarom altijd met Liander 088 – 542 63 62. Dan weet je meer.