ANDIJK – Er wordt regelmatig hard gewerkt in de regio! Westfriese Zaken houdt voor jou bij wat er gebeurt, waar dat gebeurt en waarom dat gebeurt.

Kinderboerderij Dierenweide De Put is gevestigd op een oude afvalstortplaats. Op het oude afval is in de jaren ’70 een deklaag aangebracht. Door inklinking, erosie en het verteren van de organische materialen, is de deklaag op sommige plekken dunner geworden, waardoor stortmateriaal en dus ook asbestverdachtmateriaal naar boven is gekomen.
J. Koper & Zn. BV saneert de asbesthoudende grond uit de deklaag en brengt, op de locaties waar de laagdikte onvoldoende is, een extra laag schone grond aan.
De wandelpaden, bestaande uit schelpen en houtsnippers welke een onderdeel zijn van de deklaag, worden opgehoogd.
Een onderdeel van de afdeklaag is de walbeschoeiing. Deze beschoeiing wordt door J. Koper & Zn. BV vervangen. Deze werkzaamheden worden met ons materieel vanaf het water uitgevoerd, zodat de groenvoorziening niet verwijderd hoeft te worden en de bezoekers van het park geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.
J. Koper & Zn. BV is gecertificeerd voor bodemsaneringen en beschikt over het passend materieel, zodat alle werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd kunnen worden.