Regelmatig zet Westfriese Zaken ondernemers in de spotlight door ze vijf interessante en prikkelende vragen te stellen. Deze keer is het de beurt aan Hannie van Lent van Startwijzer.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het vak?

  • Kijk naar de Tegenlicht uitzendingen over de toekomst van de arbeidsmarkt (links via onze website www.startwijzer.info) en je ziet dat deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden is! Er is meer aanbod dan vraag naar personeel, contractvormen veranderen en worden flexibeler en er zijn meer ZZP-ers. Nog een belangrijke ontwikkeling: er wordt ook ondernemend gedrag gevraagd aan werknemers op de werkvloer en de overheid trekt zich steeds verder terug, waardoor er meer verantwoordelijkheid bij werkgevers terecht komt.
  • Een voorbeeld hiervan: Per 1 juli a.s. gaat de transitievergoeding in. Dat wil zeggen dat werkgevers aan hun werknemer bij ontslag of na een ziekteperiode van 2 jaar een vergoeding mee moeten geven. Het is belangrijk voor een werkgever om een risico inventarisatie en plan van aanpak te maken, wat deze regeling hen kan gaan kosten en hoe ze er mee om moeten of kunnen gaan.
  • In deze tijd is het belangrijk wendbaar te zijn om snel op veranderingen in de markt in te kunnen spelen. Daarnaast is duurzame inzetbaarheid een hot item: hoe hou je zittend personeel tot op hogere leeftijd gemotiveerd en optimaal in vorm qua functioneren  en hoe geven wij ook jong talent de kans om toe te treden?
  • Anticiperen op de quotumregeling: wat doen we met de groeiende groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en beperkingen? Hoe kunnen wij hen een kans geven? Jobcarving is een mogelijke oplossing.
  • Loopbaanbegeleiding nieuwe stijl: hoe blijf je als werknemer interessant voor je werkgever? Deze is nu op een hele andere toekomst gebaseerd waarbij je wellicht meerdere rollen of functies combineert o.b.v. vooral je competenties. Sociale vaardigheden worden steeds belangrijker.

Wilde je altijd al ondernemer worden?
Nee, ik had een eerstegraads lesbevoegdheid en er waren weinig vacatures in het onderwijs. Ik ben maatschappelijk geëngageerd en wil graag ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren. Dus pakte ik projecten op die steeds dienden als pilot of katalysator van een nieuw in te zetten lijn. Ik ging van project naar project tot ik dacht: ‘mijn idealen kan ik ook zelfstandig in een eigen bedrijf vormgeven’. Daarmee was de basis voor Startwijzer gelegd.

Als je het over mocht doen dan?
Ik kijk liever vooruit, je leven loopt zoals het loopt, no regrets. Ik houd ervan om aan te jagen, in beweging en vernieuwend te blijven met in acht neming van de omgeving. Natuurlijk ontwikkel ik mezelf en leer ik van de lessen uit het verleden.

Wat is het hoogtepunt geweest in je carrière?
Misschien toch wel het koninklijk bezoek van – toen nog – prinses Maxima aan ons bedrijf in 2010. De komst van koningin Maxima en de erkenning en exposure die dat opleverde, was wel fantastisch.

Wat zijn je ambities?
Nog vele jaren mooie, nieuwe, nuttige ontwikkelingen tot stand te brengen in deze tijd waarin zoveel verandert. En ook: het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk blijven maken om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij, in welke vorm dan ook. We zijn trots op wat we doen en blij als mensen na een traject bij ons hun leven weer zinvol richting kunnen geven.

Wil je ook in deze rubriek? Neem dan contact op met de redactie via info@westfriesezaken.nl en meld je aan!