REGIO – Een groot aantal zzp’ers (twee derde) heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De afgelopen drie jaar hebben drie op de tien zzp’ers hun AOV opgezegd en zich vaak niet of te laat georiënteerd op het afsluiten hiervan. Van de bijna één miljoen zzp’ers die in Nederland actief zijn, is een groot deel onvoldoende of helemaal niet verzekerd bij aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. In plaats daarvan sparen zzp’ers liever zelf. Dat blijkt uit onderzoek van de ZZP Barometer onder 649 zzp’ers in opdracht van Zelf.nl.

In Nederland zijn op dit moment bijna een miljoen zzp’ers actief. Deze zzp’ers vinden het vaak wel belangrijk om verzekerd te zijn tegen inkomstenverlies en ze maken zich wel eens zorgen over de toekomst met betrekking tot inkomen. Toch zijn lang niet alle zzp’ers verzekerd.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is het best vertegenwoordigd (55,7%) en maakt vanaf 2012 een lichte daling door (-3,5%), de AVB wordt gevolgd door de overlijdensrisicoverzekering (44,3%) met een lichte daling (-4,7%) sinds 2012. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (37,8%) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (36,2%) maken de sterkste dalingen mee (-18% & -28,7%).

Te laat of niet oriënteren op afsluiten AOV
Veel zzp’ers (81,7%) vinden vakkundige advisering belangrijk voor of bij het afsluiten van een verzekering, toch komt de oriëntatie maar weinig ter sprake tijdens een gesprek met de accountant (2,0%) of tijdens de inschrijving bij de KvK (7,0%). Het overgrote deel van de zzp’ers (40,8%) oriënteert zich pas na het opzetten van het bedrijf op de AOV of hebben zich hier niet op georiënteerd (22,5%).

Voor oriëntatie op het gebied van verzekeren wordt voornamelijk (83,5%) op internet gekeken. ‘Er zijn steeds meer online verzekeringen die minder kosten en die goed worden uitgelegd’, legt Jeroen Sakkers, initiatiefnemer van de ZZP Barometer, uit.

Zzp’er creëert zelf een vangnet
‘De hoge kosten en complexiteit van verzekeringsproducten zorgen ervoor dat de zzp’er deze niet afneemt’, aldus Jeroen Sakkers. De meerderheid van de zzp’ers (44,1%) heeft meer dan €20.000,- opgepot waarop ze kunnen terugvallen bij onverwachte gebeurtenissen. Daar tegenover staat dat een groot deel van de zzp’ers (21,8%) helemaal geen spaargeld op heeft gebouwd.