REGIO – De online omzet in de detailhandel is in het eerste kwartaal van 2015 harder gegroeid dan de totale omzet van de detailhandelssector. Met name de omzet van de winkels waar de online verkopen een nevenactiviteit zijn naast de ‘fysieke’ verkoop groeit snel. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In het eerste kwartaal van 2015 is de omzet uit online verkopen binnen het midden-  en grootbedrijf van de detailhandel met ruim 18% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De omzetgroei in deze winkels was in het eerste kwartaal beduidend groter dan die van de totale detailhandel. Deze omzet nam met 0,2 procent toe.

De verkoop via het internet in de detailhandel kan toegewezen worden aan winkels waarvan het zwaartepunt van de activiteiten ligt bij de online winkel (‘pure’ internetverkopers) en winkels waar de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, de zogeheten multi-channelers. Bij die laatste groep gaat het meestal om fysieke winkels die een webshop hebben. In het eerste kwartaal nam de online omzet van de multi-channelers gemiddeld met 23,5 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit was aanzienlijk hoger dan de groei van de pure internetverkopers van 14,4 procent.

Het online winkelen groeit nog steeds, toch is de omzet uit verkoop via het internet nog maar zo’n 7 procent van de totale omzet van de detailhandel. Ongeveer twee derde van de online omzet van het midden- en grootbedrijf in de detailhandel komt van de pure internetverkopers.