Op 20 oktober vond op Omringlocatie Lindendael in Hoorn een feestelijk moment plaats. Negentien cursisten gingen van start met de opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie (IZWT). Uniek in Nederland en een eerste stap in hoger onderwijs in West-Friesland. De Talent Academy Westfriesland is opgezet door zorgaanbieders Omring en WilgaerdeLeekerweideGroep (WLG), Hogeschool Inholland en mede gefaciliteerd door de Westfriese Bedrijvengroep en gemeente Hoorn. Aanleiding voor de opleiding zijn de groeiende personeelstekorten in de zorg en de steeds belangrijkere rol en kennis van techniek zoals beeldbellen, zorg op afstand en het gebruik van robots en domotica.

Een van de doelen van de leergang is dat optimale zorg wordt geleverd en mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Technologie en slim bouwen kunnen daarbij helpen. ‘Innovatie van zorg en welzijn met technologie is een gezamenlijk proces. Er zijn veel barricades in zorgorganisaties op verschillende niveaus waar je eigenlijk allemaal de taal van moet spreken. Oplossingsgerichte techneuten en ICT-ers gaan daar vaak overheen. Gepassioneerde zorgverleners en managers hebben vaak onvoldoende kennis van de mogelijkheden van zorgtechnologie en ICT. Er ontbreekt een verbindende schakel. Een zorgverlener met extra sensitiviteit voor de betekenis van zorgtechnologie en ICT voor de zorgverlening en extra handelingsopties, kan de juiste keuzes maken om de inzet in goede banen te leiden’, luidt de beschrijving van de post-hbo opleiding.

Verbreden aanbod hoger onderwijs

Daarnaast is het een belangrijke stap op weg naar het verbreden van het aanbod van hoger onderwijs in West-Friesland. Er is al een initiatief in de groene sector en hiermee wordt het aanbod uitgebreid naar post-hbo voor de zorg. Dat is goed voor het behoud van talent en werkgelegenheid in de regio. Tot de doelgroep behoren jonge talenten, doorstromers, zij-instromers en herintreders met een zorgachtergrond. ‘Een van de beweegredenen om de Talent Academy Westfriesland op te richten, is tevens het behouden en vergroten van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in West-Friesland. Het is een prachtige regio met schitterende bedrijven. We beseffen dat (jong) talent ook een belangrijke sleutel is in het samenwerken aan de regionale uitdagingen. Daarom is het belangrijk om het economische klimaat te versterken en te zorgen dat mensen hier willen blijven om te leren, werken, wonen en leven. Zo kunnen we ook de tendens waarin jongeren wegtrekken naar de grotere steden terugdringen’, vertelt Ciska Pouw. In juni 2019 werd zij door de bestuurders van Omring, WilgaerdenLeekerweideGroepen de WBG gevraagd om als aanjager mee te bouwen aan het realiseren van het publiek private initiatief.

Aantrekkelijke leer-werktrajecten

Ondanks de moeilijke periode door COVID-19, is er geen beter moment om deze opleiding te lanceren. Ciska: ‘Juist nu doet de zorg een groter beroep op techniek en is zorg op afstand cruciaal. We zijn supertrots dat de opleiding van start gaat met maar liefst negentien deelnemers. Deze mensen worden opgeleid tot “bruggenbouwers” in hun eigen organisaties tussen zorg en technologie. De opleiding betreft een cross-over tussen zorg en welzijn en de technologische kant, gericht op onder andere: e-health, data en veiligheid. Uitgaande van de casuïstiek en de praktijkervaring van de cursisten. Dat de opleiding volledig plaatsvindt in West-Friesland is een unicum en dat was ook een vereiste. We hebben zowel qua inhoud als qua flexibiliteit en ondernemerschap, een fantastische partner gevonden in Hogeschool Inholland.’

Flexibele deeltijd hbo-v opleiding

In samenwerking met hen onderzoekt Ciska tevens kansen om voor West-Friesland een pilot met de flexibele deeltijd hbo-v opleiding te realiseren. ‘De zorg is een sector waarin al lange tijd tekorten zijn aan voldoende medewerkers en dat zal door de vergrijzing alleen maar toenemen. Maar andere sectoren staan onder druk. Dus hoe mooi zou het zijn om naast “de koninklijke route” ook een hbo zij-instroom route mogelijk te maken, die mensen van buiten de zorg een aantrekkelijke leer-werkplek biedt.’ In haar verkenning heeft ze onder andere gesproken met RPAnhn, UVW en SIGRA en kijkt ze naar de mogelijkheden en kansen, maar ook randvoorwaarden voor een succesvolle zij-instroom route. ‘Het streven is om voorjaar 2021 met een eerste pilot te starten’, licht Ciska toe. De propositie van de Talent Academy Westfriesland omvat het ontsluiten van hoger onderwijs voor de regio, flexibeler samenwerken en meer in leer-werktrajecten denken. ‘De post-hbo opleiding is al een fantastische stap. Maar het zou mooi zijn om via deze pilot ook andere trajecten te ontwikkelen. Bestuurder vanWLG Iris van Bennekom en voorzitter Raad van Bestuur van Omring Jolanda Buwalda, zien volop kansen in de combinatie van leren en werken. De lessen die we in West-Friesland leren, delen we vanzelfsprekend graag in Noord-Holland Noord.’

Maatwerkscan voor ervaring

Hogeschool Inholland zet bij de flexibele deeltijd hbo-v opleiding een scan in, die inzichtelijk maakt welke elementen uit de ervaring van de deelnemer meetellen. ‘Je kunt daarmee vrijstelling(en) voor bepaalde onderdelen van de opleiding verkrijgen en/of toetsen afleggen zonder dat je de module volgt. Op die manier kun je recht doen aan iemands ervaring. Veel mensen die een overstap overwegen, hebben een gezin of zorgbehoevende ouders en zijn een bepaald inkomen gewend. Kortom: ze hebben verplichtingen. Dan is een overstap naar een andere branche natuurlijk niet zo gemakkelijk. Als je een reguliere overstap maakt, moet je vier jaar naar school en volg je de gehele hbo-opleiding van A tot Z. Bij de flexibele deeltijd opleiding werkt dat anders. Het is niet per definitie een versnelde opleiding, maar de flexibiliteit zit in het feit dat je jouw eigen leerroute bepaalt. Op momenten dat dit gewenst is, kun je het traject versnellen of vertragen. Bijvoorbeeld in een periode waarin je kinderen of je ouders om meer zorg en aandacht vragen en je minder tijd en energie hebt om examens te maken. Dan is het ideaal als je het tempo van de opleiding kunt bijstellen.’

Living labs

Tevens wijst Ciska enthousiast op een tweetal interessante living labs (in oprichting): levensechte settings waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. ‘Een daarvan is het Living Lab dat is gehonoreerd vanuit de Medical Delta onderzoekscommissie, in samenwerking met Omring. Dit betreft een meerjarig onderzoeksconsortium van diverse hogescholen – waaronder Inholland – en universitair medisch centra en onderzoekers. Gezamenlijk doen zij onderzoek naar thuis-revalidatie van geriatrische patiënten.’ Het andere living lab in oprichting betreft een samenwerking van onder andere Hogeschool Inholland en WilgaerdenLeekerweideGroep, over ondervoeding bij thuiswonende ouderen. ‘Dit is een veelvoorkomend probleem dat door diverse oorzaken kan optreden, met alle gevolgen van dien. De opleidingen van food, verpleegkunde en diëtetiek vormen samen met wijkverpleegkundigen en MKB bedrijven uit de levensmiddelenbranche het innovatienetwerk. Dit living lab richt zich op het ontwikkelen van lekkere en gezonde producten die ouderen smakelijk vinden en gemakkelijk kunnen eten. Met het oog op hoger onderwijs en leren in de praktijk, zijn dit twee relevante praktijkonderzoeken die voor West-Friesland zeer interessant zijn.’

Talent aan de regio binden

Er zijn nog meer concrete plannen voor hoger onderwijs in de regio. ‘Vanuit de successen in de zorg zijn we gaan kijken naar een andere branche waar ook veel groeipotentie in zit. West-Friesland heeft veel succesvolle ICT-bedrijven, die actief zijn op het snijvlak van marketing, e-commerce, et cetera.’ Met een aantal daarvan verkent Ciska met de WBG momenteel de mogelijkheden. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat het de ideale situatie is als studenten ook voor een opleiding in die richting terecht kunnen in deze contreien en zo behouden blijven voor de regio. Ook gemeente Hoorn juicht deze ontwikkeling toe. In het kader van de driehoek Wonen, Opleiden en Werken, is een woonakkoord gesloten voor woningen voor studenten en young professionals. West-Friesland is dan op alle fronten aantrekkelijk. Kortom: we hebben goede ingrediënten in handen om talenten aan de regio te binden. Zowel toekomstige professionals als mensen van in de dertig, veertig of vijftig, die nieuwe stappen in hun carrière willen zetten. Stappen die recht doen aan hun achtergrond. Het soort onderwijs dat dit mogelijk maakt, dient er wat ons betreft voor alle sectoren te komen. Dat heeft absoluut de toekomst.’

Meer informatie?

Bent u nieuwsgierig geworden of hebt u vragen? Hebt u nu en in de toekomst behoefte aan talent? Voelt u zich als bedrijf betrokken bij de regionale uitdagingen op het gebied van onder meer zorg, leefbaarheid en technologie? En wilt u meebouwen aan het versterken van West-Friesland door samen met andere koplopers de handen uit de mouwen te steken en samen innovatieve antwoorden te creëren?

Neem vooral contact op via: info@ciskapouw.nl of bezoek www.talentacademywestfriesland.nl.