REGIO – Het aantal vacatures in de procesindustrie lijkt toe te nemen. De sector moet zich voorbereiden op een tekort aan vakmensen. Diverse partijen in deze sector verwachten dat bedrijven de komende jaren moeite zullen ondervinden om gekwalificeerde procesoperators en monteurs te werven. Ook de vraag naar hoogopgeleide procestechnologen groeit. Dit meldt het UWV, dat een sectoranalyse over de procesindustrie heeft uitgevoerd.

De procesindustrie is goed voor een derde van de werkgelegenheid in de industrie, er werken ongeveer 250.000 mensen. De toename van het aantal vacatures is te verklaren door een opleving van de productie, maar ook door de vergrijzing. Ongeveer 15% van het personeelsbestand is ouder dan 55 jaar. Het aandeel ouderen onder de operators is vaak nog hoger!

Men maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van personeel op de langere termijn. De sector houdt rekening met toenemende tekorten aan technisch-operationeel personeel, zoals procesoperators en monteurs, met name op het hogere mbo-niveau. Eind vorig jaar heeft de sector aangegeven 200 jongeren versneld te willen opleiden met een baangarantie. Daarnaast wil de sector meer investeren in scholing om zo het tekort aan vakmensen terug te dringen.

In de procesindustrie wordt sterk ingezet op innovatie, wat grote gevolgen heeft voor de opbouw van het personeelsbestand. De werkgelegenheid op hbo- en wo-niveaus neemt toe. In het middensegment verschuift de werkgelegenheid naar de hogere mbo-niveaus. De werkgelegenheid op lagere niveaus blijft bestaan omdat er altijd handmatig werk gedaan moet worden.