HOORN – Woensdagmiddag 11 maart ondertekenden wethouder Ben Tap (gemeente Hoorn) en Kees Stam (HHNK) een samenwerkingsovereenkomst om de dijkversterking bij Hoorn te combineren met de aanleg van het stadsstrand bij het Hoornse Hop en een wandel- en fietspad langs de Westerdijk tussen de schouwburg en het Visserseiland. In de zomer wordt het voorgestelde ontwerp verder uitgewerkt. Als alles volgens de planning gaat, wordt er in 2017 gestart met de werkzaamheden en kan men vanaf 2018 van het stadsstrand genieten.

Wethouder Ben Tap: ‘Met deze samenwerkingsovereenkomst is Hoorn weer een stap dichterbij een bruisend stadsstrand. Dit past bij onze wens om de unieke ligging van onze stad aan het water beter te benutten. Een fantastische ontwikkeling voor inwoners en bezoekers van onze stad.’

In de overeenkomst die getekend werd staan afspraken over het ontwerp, de planning, vergunningen en het beheer en onderhoud van de dijk, het strand en het wandel- en fietspad langs de Westerdijk. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal de dijkversterking combineren met de aanleg van een stadsstrand tussen de Galgenbocht en schouwburg Het Park en een buitendijks wandel- en fietspad tussen de schouwburg en het Visserseiland. Als de dijkversterking klaar is, kan de gemeente Hoorn aan de slag met de inrichting van het stadsstrand en de Westerdijk, met parkeerplaatsen, fietsenstallingen, openbare verlichting, prullenbakken en bankjes.

Oeverdijk kans voor Hoorn
Het hoogheemraadschap gaat de dijkversterking realiseren door een oeverdijk aan te leggen in het Hoornse Hop. De oeverdijk is een half hoge dijk die langzaam afloopt in het water, en de waterkerende functie van de bestaande afgekeurde dijk overneemt. Op de oeverdijk is het mogelijk  een stadsstrand aan te leggen. ‘Ik ben blij dat we samen met gemeente Hoorn hier een veilige dijk en een prachtig strand kunnen realiseren. Er komt langs het water een mooie verbinding tussen het strand en het historisch stadshart’,  aldus Kees Stam.

Informatiebord
Woensdagmiddag werd tevens een speciaal informatiebord over het stadsstrand onthuld. Het bord is geplaatst in de Galgenbocht op de dijk.