Wat is het energieverbruik in uw bedrijfspand? Weet u welk energielabel het heeft? De maatschappelijke druk én de overheid sturen de komende jaren flink aan op verduurzaming. Dat hoeft u niet alleen te doen: experts Gerard Fit van Energie Combinatie West-Friesland en Joeri Kasper van Sterk in Taxaties geven de voorzet: “Het levert de ondernemer juist geld op.”

Wat is het maximaal aantal windmolens in de provincie op het land? Wat is het maximaal aantal toegestane decibellen van een warmtepomp? Zegt u het maar! Joeri Kasper, de taxateur bij Sterk in Taxaties (Enkhuizen) wist het zó op te noemen bij de HOC Duurzaamheidsquiz (november 2019). De terechte winnaar! Kasper taxeert in het dagelijks leven bedrijfs- en kantoorpanden: “Een belangrijke waarde van vastgoed wordt tegenwoordig uitgedrukt in de mate van duurzaamheid.” De overheid heeft immers bepaald, dat alle kantoorpanden in Nederland in 2023 energielabel C moeten hebben. Anders mogen ze niet meer worden gebruikt. In 2030 wordt dit zelfs energielabel A: “De verwachting is dat ook andere bedrijfsgebouwen een soortgelijke regel opgelegd krijgen.”

8.000 zonnecollectoren op Hoorn ‘80

Directeur Gerard Fit ontwikkelde vanuit Energie Combinatie West-Friesland het programma Hoorn ’80 Energie Positief. “De doelstelling is dat hier in 2025 meer energie wordt opgewekt dan gebruikt.” Inmiddels is ditzelfde programma uitgerold op bedrijventerreinen Westfrisia en De Oude Veiling (Hoorn), Zuiderkogge (Wijdenes) en Boekelermeer (Alkmaar). “Wij kijken naar het energieverbruik dat gerelateerd is aan het gebouw, niet zozeer aan het productieproces. Wij richten ons op het stroom- en gasverbruik en faciliteren bedrijven van A tot Z in duurzame maatregelen.” Dit houdt in dat wordt gekeken naar het huidige verbruik en waarvoor deze energie wordt ingezet. Hieruit rolt een besparingsadvies en een voorstel om te compenseren. “Op Hoorn ’80 is goed gereageerd op de acties die we hebben gehouden in de afgelopen jaren. Twintig bedrijven hebben deelgenomen aan de collectieve inkoop van LED en zonnepanelen. Er zijn 8.000 zonnepanelen geplaatst op de daken, wat goed is voor ca. 2,5 miljoen kilowatt per uur ofwel 700 woningen. Dat gaat hard, ja. Dit jaar willen we deze actie herhalen en hopen we dat meer bedrijven zich aansluiten. Met terugverdientijden van ca. twee jaar voor LED verlichting en vijf tot zes jaar voor Zonnestroom zijn de investeringen zeer rendabel.”

Effect verduurzaming op pandwaarde

Fit hoopt dat verduurzaming van bedrijfspanden steeds hogere prioriteit krijgt: “Het levert simpelweg geld op voor de ondernemer tegen een in totaal relatief kleine kostenpost. In sommige gevallen is de dakconstructie niet geschikt voor zonnepanelen, maar de aanpassingskosten hiervan zijn relatief laag.” Grotere bedrijven denken inderdaad vaker na over de vraag wat verduurzaming voor effect heeft op de waarde van vastgoed, beaamt Kasper: “Wat dus ook inhoudt dat bepaalde panden met een slecht energielabel beter kunnen worden gesloopt of herontwikkeld.” Voor verhuurde panden ziet Kasper een uitdaging om toekomstbestendig te blijven qua duurzaamheid: “Huurders gaan zelf de investering niet doen, maar de verhuurder ook niet. Immers, de opbrengst via de lagere energierekening gaat naar de huurder. Mijn advies is om in overleg te gaan en het sámen te doen. De huur gaat dan wel iets omhoog, maar de kosten vloeien terug via de lagere energienota. Een kwestie van geven en nemen.” Fit besluit: “De maatschappelijke druk wordt steeds groter, ook aan ‘de keukentafel’, vanuit de markt, toeleverancier en klant. LED en zonnepanelen vormen een rendabele investering en het past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

U kunt contact opnemen via www.hoorn80epostief.nl en www.ecwf.nl voor meer informatie en advies over energiebesparende duurzaamheidsmaatregelen.