Voor 1 juli moeten verbruikers van stroom (> 50.000 kWh) en gas (> 10.000 m3) de door hen genomen energiebesparende maatregelen bij de overheid melden. De Energie Combinatie West-Friesland (ECWF) maakt van de nood een deugd en helpt het bedrijfsleven van de verplichting een kans te maken en geld en energie te besparen.

‘Met of zonder verplichting is het altijd zinvol om energiebesparende maatregelen te nemen’, stelt directeur Gerard Fit van ECWF. ‘Daarom zeggen wij: geen paniek, ECWF kan je alle sores uit handen nemen. Met onze informatie- en helpdesk over de verplichte energiebesparende maatregelen maken wij het ondernemers zo makkelijk mogelijk om aan alle overheidsverplichtingen te voldoen. Het vraagt alleen een kleine investering in een bedrijfsscan. Een luttel bedrag dat gegarandeerd wordt terugverdiend in tijd- en energiebesparing.’

Wat houdt de informatieplicht voor u in? Doe de ECWF-scan!

Valt uw inrichting onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 via een speciaal eLoket op RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u gaat nemen. Als uitgangspunt geldt de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor 19 bedrijfstakken is opgesteld. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar de overheid informeren over de genomen maatregelen.

Moet mijn bedrijf echt energiebesparende maatregelen nemen? Verplicht? Moeten? Zo ja, welke maatregelen dan? De ECWF-energiescan in uw bedrijf zorgt voor de juiste antwoorden. ECWF neemt – als u wilt – u alle sores uit handen: info@ecwf.nl of bel: 0229 – 71 43 10

Verplichte melding energiebesparende maatregelen

De verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen geldt voor eigenaren van gebouwen die vallen onder het zogenoemde Activiteitenbesluit milieubeheer:

  • waar meer dan 50.000 en of meer dan 25.000 m3 aardgas wordt verbruikt.

Vrijwel alle bedrijven (in 19 sectoren) zijn VERPLICHT om alle energiebesparende maatregelen te nemen waarvan de investering in vijf jaar kan worden terugverdiend. Voor 1 juli moet ieder bedrijf dat valt onder de wettelijke verplichting aan de overheid melden welke energiebesparende maatregelen (volgens de zogenoemde Erkende Maatregelenlijst van het RVO) het heeft genomen.

Voor de energiebesparingsplicht gaat het om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren van uw gebouw of het toepassen van ledverlichting. Het gaat om maatregelen die het verbruik van elektriciteit en/of aardgas verminderen en dus NIET om een andere vorm van energievoorziening. De ECWF kan dat allemaal voor u uit handen nemen.

Collectieve inkoop zonnepanelen wordt uitgebreid

Als uitvoerder van het project Hoorn 80 Energiepositief zette de ECWF, voor de uitvoering EPNH, een collectieve inkoopactie van zonnepanelen op. Het bleek een groot succes waardoor de deelnemers al gauw 15 procent besparen op hun investering die daardoor nog sneller wordt verdiend.

Er komt een tweede collectieve inkoopronde. Gerard Fit: ‘We gaan de actie uitbreiden naar andere bedrijventerreinen, ook buiten Hoorn. Bedrijven kunnen nu al hun belangstelling aan ECWF kenbaar maken om mee te doen en verzekerd te zijn van een passende aanbieding.

Over ECWF en EPNH

ECWF en EPNH zijn opgericht door de lokale en regionale ondernemersverenigingen om het bedrijfsleven te ondersteunen bij het benutten van de kansen die de energietransitie hen biedt.

Informatie- en helpdesk ‘verplichte energiebesparende maatregelen’ is bereikbaar via info@ecwf.nl