De reclameheffing komt er aan. Deze roemruchte heffing komt direct ten goede aan de diensten van Parkmanagement Hoorn, die onder meer zorgt voor beveiliging en onderhoud van de groenvoorziening van de bedrijventerreinen in de gemeente Hoorn. De diensten worden zo breed gedragen en hebben bovendien nut: in 10 jaar tijd is het aantal gevallen van diefstal en vandalisme met meer dan 90 procent afgenomen.

Binnenkort valt de reclameheffing op de deurmat. Daarmee is het ook het tijdstip aangebroken waarop directeur Gerard Fit van Parkmanagement Hoorn de behoefte voelt om toe te lichten waar de geïnde gelden voor gebruikt worden. “In opdracht van de HOC voeren we de activiteiten uit op de bedrijventerreinen in Hoorn, zaken die individuele ondernemers zelf niet (goed) kunnen uitvoeren, maar toch in het belang van de ondernemer zijn. Beveiliging, onderhoud van het terrein en bebording bijvoorbeeld. Deels worden die gefinancierd uit de opbrengsten van de reclameheffing, deels uit het verlenen van individuele dienstverlening”, legt hij uit. De netto opbrengst uit de reclameheffing op de bedrijventerreinen is voor dit jaar begroot op 420.000 euro, waarvan 370.000 direct beschikbaar is voor Parkmanagement. Vijf procent daarvan wordt gebruikt voor projecten die de promotie van de totale stad betreffen.

Individuele dienstverlening
Omdat de werkelijke kosten van het Parkmanagement voor de uitvoering van de collectieve taken ruim een half miljoen bedragen, komt er uit de individuele dienstverlening nog eens zo’n 130.000 euro binnen. Overigens komen die verhoudingen in de komende jaren waarschijnlijk iets anders uit: het aantal en de grootte van reclame-uitingen nemen toe en daarmee de opbrengst van de reclameheffing. De individuele dienstverlening betreft onder meer beveiliging- en onderhoudsdiensten van private ruimten en het winterpakket, dat voor marktconforme prijzen wordt aangeboden en Parkmanagement Hoorn extra inkomsten oplevert. “Hoe meer we van deze diensten kunnen wegzetten, hoe minder we nodig hebben uit de reclameheffing”, aldus Gerard Fit.

Gratis aansluiting
In het totale budget van Parkmanagement Hoorn wordt zwaar ingezet op veiligheid. En met succes: het aantal gevallen van diefstal en vandalisme is door het samenspel van collectieve en individuele beveiliging in tien jaar met meer dan 90 procent afgenomen. “Wat er nu nog is aan incidenten, is bovendien veel beperkter in omvang qua consequenties en schade.” Omdat beveiliging als speerpunt geldt, biedt Parkmanagement Hoorn ondernemers aan om hun beveiligingssysteem gratis aan te sluiten op de alarmcentrale. Deze zijn daardoor direct gekoppeld aan het cameratoezichtsysteem. Zo’n 40 procent van de Hoornse ondernemers op de terreinen maakt nog geen gebruik van deze aanbieding. Daarnaast zorgt Parkmanagement voor onderhoud van de publieke en, in opdracht, van de private ruimte. “We kunnen zeggen dat de staat van onderhoud goed is”, oordeelt Gerard. De bebording is op de terreinen op orde en dit jaar wordt geherinvesteerd in cameratoezicht, te beginnen op Hoorn 80 (zie elders in deze uitgave). Uiteindelijk wordt op die manier ook gewerkt aan het vestigingsklimaat en in positieve zin aan de waarde van het vastgoed.