Bergen zand langs de toekomstige N23 Westfrisiaweg, deels aan het oog onttrokken door zandzakken. Het werk vordert inmiddels in rap tempo. Met als voortdurend aandachtspunt dat de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk beperkt blijft.

Aanvankelijk vonden de wegwerkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg vooral plaats náást de bestaande weg. Inmiddels zijn er op strategische punten echter ook al heel wat aanpassingen gedaan aan de “oude” Westfrisiaweg. Dit leidt tot nog toe niet tot een snellere doorstroming van het verkeer en dat zorgt hier en daar voor gemopper, maar is dat terecht? Evelien Loomans en Menno Klaarmond praten namens de HOC met uitvoeringsmanager Dick Bouwense en verkeersdeskundige Robert Rampen van Heijmans.

Reistijdenkompas
‘Ondernemers klagen bij de HOC over lange files tijdens de spits, die ook steeds vroeger lijkt te beginnen’, meldt Evelien Loomans. ‘Leveranciers komen te laat en personeel wil op andere tijden werken, de ondernemers vragen zich af hoe lang dit nog gaat duren.’ Dick Bouwense en Robert Rampen hebben begrip voor het gevoel dat wegwerkzaamheden oproepen, maar herkennen de extra overlast niet. Dick Bouwense: ‘Weggebruikers associëren wegwerkzaamheden met vertraging en hoe groter een project, des te sterker de beleving. Die files waren er echter al voordat het project van start ging en de situatie is niet verslechterd.’ Robert Rampen: ‘Wij monitoren het traject dagelijks via de Reistijdenkompas. Dit systeem meet anoniem real-time de telefoon- en TomTom-data van alle weggebruikers, tot op kruispuntniveau. Wij analyseren de gegevens en nemen waar nodig maatregelen. Voordat de werkzaamheden begonnen was de reistijd tussen Enkhuizen en Heerhugowaard 45 minuten. Uit onze cijfers blijkt, dat dit nog steeds gelijk is.’

Compensatie
Om oponthoud als gevolg van de wegwerkzaamheden te compenseren, verbeterde Heijmans de doorstroming op andere strategische punten. Zo werden onder meer de rotonde naar de A7 verwijderd en af- en opritten veranderd. De kruising bij de Strip is vergroot en de stoplichten ter hoogte van de Noorderboekert hebben plaatsgemaakt voor een rotonde. Een verbeterde doorstroming trekt ook extra verkeer aan. Hoeveel, is volgens Dick Bouwense moeilijk vast te stellen. ‘Door de verbeterde verkeerssituatie op de Oostergouw, is het hier bijvoorbeeld flink drukker geworden. Vooralsnog is het streven dat gedurende de bouw van de N23 de reistijd tussen Enkhuizen en Heerhugowaard gelijk blijft. Onze ervaring is, dat mensen ook altijd even moeten wennen aan een nieuwe verkeerssituatie en even afremmen. Dit heeft direct gevolgen voor het achteropkomende verkeer. Aan het einde van dit jaar gaan de ondernemers op de bedrijventerreinen WFO en De Oude Veiling merken dat de doorstroming verbetert.’ In juli plaatst Heijmans de liggers voor het nieuwe viaduct over de A7. ‘Dat wordt weer een spectaculaire operatie!’

Communicatie
Menno Klaarmond zou graag zien dat Heijmans vaker en duidelijker communiceert over de voortgang van de werkzaamheden. ‘Meer uitleg op de borden langs de weg en vaker een nieuwsbrief. De werkzaamheden zijn nu in een stadium dat er steeds meer, steeds sneller achter elkaar, verandert. Ondernemers willen graag weten waar zij aan toe zijn. Wat er precies gaat gebeuren en wanneer dit gereed is, zodat zij dit kunnen communiceren met hun leveranciers en personeel.’ Robert Rampen: ‘Wij nemen deze opmerkingen mee, een goede communicatie vinden de provincie Noord-Holland en wij ook erg belangrijk. Overigens staat er al veel informatie op de website van de provincie en communiceren wij via Twitter en Facebook. Om op de hoogte te blijven van de meest actuele werkzaamheden verzenden wij namelijk tweewekelijks een digitaal voortgangsbericht, waarvoor men zich op de website www.n23westfrisiaweg.nl aan kan melden. Dit geeft een overzicht van alle werkzaamheden waar men wat van merkt/hinder van gaat krijgen.’

Vertraging
De oplevering van de N23 Westfrisiaweg heeft inmiddels een jaar vertraging opgelopen. Dick Bouwense legt uit waarom. ‘Voor de aanleg van een comfortabele weg is het belangrijk dat de ondergrond goed ingeklonken is, anders krijg je hobbels. De door Heijmans gemaakte berekeningen wijzen uit, dat onder andere het inklinkingsproces langer duurt dan vooraf is voorzien. In dit gebied zit afwisselend zand, veen en klei en dat maakt dit proces complex. De grote bergen zand die je nu ziet, drukken op die plek de bodem in elkaar. De zandzakken houden dit zand op zijn plaats.’ Waarmee Evelien Loomans direct antwoord heeft op haar vraag over de functie van de zandzakken. ‘Als de zakken verdwijnen, gaat het werk dus verder. Ik begrijp dat we nog even geduld moeten hebben.’