Joosten Watersport uit Enkhuizen en Transportbedrijf N. Oud en Zonen uit Zwaagdijk gaan met een uiterst zekere blik de toekomst tegemoet. Samen met Rabobank West-Friesland maakten zij een uitgebreide risicoanalyse en stemden daar hun bedrijfsvoering en verzekeringspakket op af.

‘Ondernemen brengt uiteraard altijd risico’s met zich mee,’ zegt Risicospecialist Verzekeren Carolien Dudink van Rabobank West-Friesland. ‘Hamvraag is: wat zijn die risico’s, welke invloed kunnen ze hebben op de bedrijfsvoering en hoe ga je ermee om? Samen met de klant brengen wij graag alle verzekerbare bedrijfsrisico’s in kaart om er vervolgens met elkaar verder op in te zoemen. De eerste insteek daarbij is: hoe kunnen bepaalde risico’s worden beperkt of voorkomen? Uit onze risicoanalyse blijkt vaak dat binnen een bedrijf uiteenlopende preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Zo vormen de juiste leveringsvoorwaarden de basis voor elke onderneming. Ook is het goed om samen te kijken naar hoe brand en waterschade kunnen worden voorkomen. Sluitstuk is dat je risico’s die je wilt en kunt verzekeren, afdekt op een manier die aansluit bij de aard van het bedrijf en risicobereidheid van de ondernemer. Verzekeren is maatwerk. Geen ondernemer en geen onderneming is hetzelfde.’

Wakker geschud

Joosten Watersport uit Enkhuizen is daar het sprekende voorbeeld van. Het bedrijf verkoopt niet alleen alle benodigdheden voor de watersport, het verricht ook onderhoudswerkzaamheden aan zeiljachten. ‘Deze twee totaal verschillende bedrijfsactiviteiten brengen verschillende risico’s met zich mee,’ vertelt Remco Lub, mede-eigenaar en vanaf volgend jaar eigenaar van de onderneming. ‘Rabobank West-Friesland is onze huisbankier en stelde voor om een risicoanalyse door Carolien te laten maken. Die analyse heeft ons met recht wakker geschud. We gingen ervan uit dat we alles goed hadden geregeld, maar dat bleek een misvatting te zijn. Samen met Carolien hebben we de hiaten aangepakt en nog steeds zijn we bezig met het optimaliseren van ons risicomanagement. Mogelijke risico’s die binnen onze onderneming spelen, zijn onder meer brand en aansprakelijkheid, maar ook arbeidsongeschiktheid. Sinds de analyse zijn wij extra alert op bedreigingen. Zo zijn we bezig met het optimaliseren van de webshop: hoe gaan we om met een eventueel datalek? Ook bekijken wij de mogelijkheid om over een paar jaar ons huidige pand te vervangen voor een duurzamer, ruimer onderkomen. Dan moeten wij ons tijdelijk vestigen in een andersoortige accommodatie, die weer specifieke risico’s met zich meebrengt. Het managen van risico’s is meer dan ooit onderdeel van onze bedrijfsvoering en dat geeft een zeker gevoel.’

Elke dag de weg op

Ook voor Transportbedrijf N. Oud en Zonen uit Zwaagdijk, gespecialiseerd in het vervoer van bouwmaterialen en eveneens sinds kort verzekeringsrelatie van de bank, bracht Carolien Dudink de bedrijfsrisico’s in kaart. ‘Met name het verzekeren van ons wagenpark is van cruciaal belang,’ vertelt directeur en mede-eigenaar Gusta Oud. ‘Wij stellen onze klant op nummer één en willen ons onderscheiden met een goede, constante service. Daarom is het belangrijk dat al onze auto’s elke dag weer veilig de weg op kunnen. Wij zijn blij dat we dit bedrijfsrisico optimaal hebben kunnen afdekken. Daarnaast hebben we, naar aanleiding van de analyse, meer oog voor het voorkomen van risico’s. Zo hielden we, op initiatief van de bank en in samenwerking met Interpolis, een bijeenkomst over schadepreventie, voor onze chauffeurs. De verbazing was groot toen duidelijk werd welke kosten een schade uiteindelijk met zich mee kan brengen, voor het bedrijf en de klant. Je zag echt dat dit iets met onze medewerkers deed. Door die bijeenkomst zijn we voortaan nog alerter op bepaalde zaken.’ De bedrijfscontinuïteit staat voorop bij het familiebedrijf, dat onlangs het 110-jarig bestaan beleefde. ‘En daar hoort uiteraard een optimaal risicomanagement bij.’

Bron: Westfriese Zaken editie 7 2018