Voor wie de zaken in de onderneming goed op orde wil hebben, ook in tijden van afwezigheid, doet er goed aan om een levenstestament op te stellen. Abma Schreurs Notarissen is expert op dit gebied en organiseerde daarom speciaal voor accountants en adviseurs waar veel mee wordt samengewerkt op 15 november jl. een bijeenkomst over het levenstestament. Alle aanwezigen werden voorzien van nuttige informatie zodat zij ook hun eigen cliënten hierover nog beter kunnen adviseren.

We staan er niet elke dag bij stil, maar het kan gebeuren dat u als eigenaar van een onderneming in een situatie terecht komt waarin u niet in staat bent om uw bedrijf te vertegenwoordigen. Te denken valt aan een korte of langdurige ziekhuisopname of als u door een ongeval wilsonbekwaam bent geworden. Maar ook tijdens lange vakanties of een wereldreis wilt u het thuis goed geregeld hebben. Een levenstestament biedt dan uitkomst.

Mate van bevoegdheid

Notaris mr. Jos Hofstee van Notariskantoor Abma Schreurs legt tijdens de bijeenkomst uit: ‘In een levenstestament leggen we vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als u dit zelf niet meer kunt. U geeft dan een vriend, familielid of beoogde opvolger volmacht om u te vertegenwoordigen. Het is daarbij wel goed om stil te staan in hoeverre u bevoegdheden met betrekking tot de onderneming wilt weggeven. En of u wel gemachtigd bent om een volmacht weg te geven. Er moet namelijk een geldige vertegenwoordiging aan de volmachtverlening ten grondslag liggen. Dat is alleen in het geval van directeur/groot aandeelhouder van een onderneming en niet van toepassing op bestuursleden. In de meeste levenstestamenten worden aan de gevolmachtigde vergaande bevoegdheden toegekend, ook met betrekking tot de onderneming. Denk daarbij aan het stemmen in vergaderingen en het vertegenwoordigen van de rechtspersoon. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand in uw afwezigheid beslissingen binnen de onderneming neemt waar u niet achter zou staan. Daarom moet ook de mate van bevoegdheid en eventuele beperkingen tijdens verschillende situaties van afwezigheid duidelijk worden geformuleerd in het levenstestament. Bij Abma Schreurs maken we in het levenstestament onderscheid tussen kortdurige verhindering en onbekwaamheid. Samen met de klant bespreken we graag de mogelijkheden.’

Bron: Westfriese Zaken editie 7 2018