REGIO – 1 april is niet alleen een dag van grapjes, maar ook een belangrijke dag. Op 1 april moet onder andere de aangifte inkomstenbelasting gedaan zijn. Daarnaast zijn er veel nieuwe regels en tarieven die per 1 april veranderen. Hieronder de nieuwe regels en tarieven op een rij.

Collectief ontslag: werknemer met AOW als eerste
Bij collectief ontslag geldt het afspiegelingsbeginsel. Dat betekent dat u werknemers met soortgelijke functies in leeftijdscategoriën indeelt, en vervolgens degene die als laatste in een categorie in dienst is gekomen, als eerste ontslaat.

Nieuw tarief belastingrente en invorderingsrente
Voor de invorderingsrente wordt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties gehanteerd, met een ondergrens van 4 procent. Ook is per 1 april de belastingrente voor de vennootschapsbelasting voortaan gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties, met een ondergrens van 8 procent. Dit houdt in dat vanaf heden:de belastingrente en de invorderingsrente voor overige belastingen 4,00% is, en de belastingrente en de invorderingsrente voor de vennootschapsbelasting 8,25% is.

Vergunning verblijf en arbeid
Voor werknemers en stagiaires van buiten de EER en Zwitserland die langer dan drie maanden in Nederland werken en verblijven is er een vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De vergunning is een combinatie van een verblijfvergunning en een tewerkstellingsvergunning. De GVVA kan aangevraagd worden bij de IND. Een aparte tewerkstellingsvergunning is dan niet meer nodig.

Afvalstoffenheffing opnieuw ingevoerd
Twee jaar geleden is de afvalstoffenbelasting afgeschaft maar deze wordt opnieuw ingevoerd. Het storten van afval kost € 17,- per 1000 kilo. De aangifte van de afvalstoffenbelasting over het tweede en derde kwartaal van 2014 moet vóór 31 oktober gedaan worden.

eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2
Wil je in het Omgevingsloket online een omgevingsvergunning aanvragen of lopende aanvragen of meldingen raadplegen? Voortaan heb je hiervoor een eHerkenningsmiddel nodig met een betrouwbaarheidsniveau 2.

Benoeming wettelijke vertegenwoordiger
Om benoemd te worden tot curator, bewindvoerder of mentor moet je voortaan aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. De kantonrechter beoordeelt bij de benoeming of je geschikt ben. Een externe accountant moet ieder jaar verklaren dat je aan de kwaliteitseisen voldoet.

Subsidieregeling voor duurzame energie geopend
De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Hij is geopend van 1 april tot 18 december 2014 en heeft een budget van € 3,5 miljard. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van:
– duurzame elektriciteit;
– duurzame warmte, of de gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit;
– groen gas

Windows XP
Microsoft stopt met de technische ondersteuning van Windows XP en de automatische beveiligingsupdate. Microsoft Security Essentials is tevens niet meer beschikbaar. Computers met Windows XP zijn na 1 april kwetsbaarder voor virussen en andere beveiligingsrisico’s. Ook kunnen er compatibiliteitsproblemen optreden met software en apparaten.

Bron: De Zaak