BOVENKARSPEL – Camping Broekerhaven moet worden geprivatiseerd. Burgemeester en wethouders van Stede Broec zien dit als oplossing om de camping als recreatievoorziening te kunnen behouden.

De camping aan het Markermeer in Bovenkarspel bestaat voor het grootste deel uit seizoenplaatsen. Daarnaast zijn er een aantal plaatsen voor losse kampeerders. Om aan de eisen van een moderne, veilige camping te kunnen voldoen is de camping toe aan een grote onderhoudsbeurt. De grootste knelpunten zijn de slechte drainage en de verouderde waterleiding, riolering en elektravoorziening. Ook de terreinindeling, het hoofdgebouw en de faciliteiten zijn niet meer van deze tijd.

Renovatie camping
Uit onderzoek blijkt dat voor het onderhoud en de renovatie van de camping twee varianten zijn. Een volledige vernieuwing van de camping of het uitvoeren van alleen de hoogst noodzakelijke maatregelen. Voor beide mogelijkheden is een investering nodig, waarbij volledige vernieuwing de duurste optie is.

Kwaliteitsverbetering
Het beheer en onderhoud van een camping ziet de gemeente niet meer als een van haar kerntaken. Op verzoek van gemeenteraad heeft het college gekeken naar de toekomst van de camping. B&W stellen de raad voor de camping te privatiseren. Volgens het onderzoek is privatiseren de beste optie om de kwaliteit te verbeteren en de camping beter geschikt te maken voor de recreatieve mogelijkheden die de locatie biedt.

Voordeel particuliere exploitatie
Bij privatiseren wordt het beheer en onderhoud overgedragen aan een particuliere onderneming. Voordeel hiervan is dat een particuliere onderneming veel meer mogelijkheden heeft om de camping commercieel te kunnen exploiteren.

Voorwaarden
Als de gemeenteraad kiest voor privatisering stellen B&W voor dat overnamekandidaten zich kunnen inschrijven op basis van nog op te stellen uitbestedingsvoorwaarden. B&W stellen uitdrukkelijk dat de toegang tot Badhuis Broekerhaven bestaande uit het strand, de ligweide en de speelvoorzieningen laagdrempelig moet blijven. Ook moet de nieuwe exploitant zorgen dat de camping voldoet aan alle veiligheidseisen. Bovendien moet de overdracht een goede oplossing bieden voor het exploiteren van een kwalitatief goede camping nu en in de toekomst.

Huidige situatie
Camping Broekerhaven bestaat uit circa 130 plaatsen. Het merendeel van de plaatsen wordt als seizoenplaats verhuurd, de rest is beschikbaar voor losse kampeerders. De grond wordt gepacht van het waterschap; de opstallen, voorzieningen en infrastructuur zijn eigendom van de gemeente. Via de entree van de camping is ook het terrein voor dagrecreatie ‘Badhuis Broekerhaven’ te bereiken.