HOORN – Duurzaamheid is een breed begrip, maar wat is hierbinnen nu echt essentieel? Om een stad te worden waar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen groeien, is de inbreng van inwoners en ondernemers uit Hoorn van groot belang. Fairtrade Hoorn organiseert dan ook een prikkelende lezingserie over deze onderwerpen in de Creatieve Broedplaats.

De onderwerpen die worden aangesneden zijn slim voedselgebruik in Hoorn, circulaire economie, Fairtrade en als afsluiter: hoe voer je eigenlijk een duurzame bedrijfsvoering.  Per bijeenkomst zijn er drie sprekers die een lezing geven. De avonden worden afgesloten met een stelling en een discussie.

De eerste bijeenkomst op woensdag 15 januari spitst zich toe op ‘beter en slim voedselgebruik’.  Spreker Francine van Deursen van Ikverbindwaarden.nl vertelt tijdens deze bijeenkomst over slim voedselgebruik en voedselverspilling. Daarna neemt Carine de Nijs het woord, zij gaat in op de vraag: ‘Wat is volwaardige voeding en hoe herken je dit in de supermarkt? Is de Schijf van Vijf nog echt wat wij nodig hebben?’. De laatste spreker is Angelique Snoek over Transition Town Hoorn, een lokaal burgerinitiatief wat als doel heeft de gemeente Hoorn zo zelfvoorzienend, veerkrachtig, duurzaam en sociaal mogelijk te maken.

Overige data
De presentaties vinden plaats in de Creatieve Broedplaats op Bierkade 4 in Hoorn. De vier data zijn: 15 januari, 12 februari, 16 april en 14 mei. Kijk voor meer informatie eens op de website van Fairtrade Hoorn.