REGIO – Directeuren die aanwezig zijn op de werkvloer, interesse tonen en zelf hard meewerken, blijken van onschatbare waarde te zijn. Zij hebben namelijk een bijzonder positief effect op de inzet en bevlogenheid van hun medewerkers. Dit blijkt uit een onderzoek van Effectory, onder ruim 400.000 medewerkers in Nederland.

Uit het onderzoek is gebleken dat er een directe link bestaat tussen de betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid van medewerkers en hoe zij hun directie beoordelen. ‘Het is van groot belang dat een organisatie een inspirerende directie heeft die, waar ze ook rondloopt, uitdraagt en uitstraalt waar de organisatie echt voor staat. Dat betekent dat voorbeeldgedrag wordt getoond, de directie toegankelijk is, oprechte interesse toont en zich ook echt onder de mensen begeeft,’ aldus Guido Heezen, directeur Effectory en HR Trendwatcher. ‘Sommige leiders zien we af en toe zelfs meedraaien in de organisatie. Deze leiders maken zich onsterfelijk, ook omdat dit snel rondzingt binnen de organisatie. Dit geeft medewerkers een enorme rugwind. Binnen veel organisaties (en directies) worden de kansen die dit biedt onderschat. Er is veel verborgen potentieel in organisaties. Directeuren kunnen zelf de eerste stap zetten om dit potentieel boven tafel te halen.’

Werknemers die de stelling ‘De directie weet wat er speelt op de werkvloer’ negatief tot neutraal beoordelen, scoren gemiddeld een 6,7 voor betrokkenheid bij hun organisatie. Medewerkers die dezelfde stelling positief beoordelen, scoren daarentegen gemiddeld een 8,4. Ook bij bevlogenheid (6,1 versus 7,3), tevredenheid (6,9 en 8,2) en beoordeling van de organisatie als geheel (6,3 versus 7,8) wordt de directie die weet wat er speelt op de werkvloer hoger beoordeeld dan een directie die het niet weet.