HOORN – Pas in september kan de gemeenteraad van Hoorn verder praten over de toegangstijden in de horeca. Dan komt burgemeester Onno van Veldhuizen met een voorstel voor het eventuele wijzigen van het toegangsuur. Dit schrijven B&W in een brief aan de fracties van Hoorns Belang, HOP, VOC Hoorn en HSP.

In een brief van 4 juni vroegen de vier fracties het college om nog voor het zomerreces te komen met een voorstel tot verruiming van de toegangstijden (toegangsstop) in de horeca. In een reactie hierop schrijft d burgemeester: ‘Ik heb goede hoop medio september met een door de gehele horeca, omwonenden en de politie gedragen voorstel te komen voor zowel toegangsstop en sluitingsuur. Zo komen we gezamenlijk tot een afgewogen voorstel waarom door uw raad is gevraagd en waarbij alle belanghebbenden gehoord en serieus genomen zijn. Wij verwachten enig vertrouwen van u in de burgemeester bij het uitvoeren van deze motie.’

In de reactie staat verder dat B&W de afgelopen tijd met verschillende partijen in gesprek is geweest om een breed gedragen toegangs- en sluitingsuur en sluitingsuur te bewerkstelligen. Op 30 juni worden de scenario’s besproken in het bestuurlijk overleg met de horeca. Ook is de mening van de bewoners en de politie gevraagd. B&W verwacht in juni alle belangen te hebben afgewogen, waarna de burgemeester zijn voorgenomen besluit ter uitvoering van de motie aan de raad zal voorleggen. Het streven is om in september met een voorstel te komen.