In mei dit jaar werd Ben Tap als nieuwe wethouder Economische Zaken in Hoorn geïnstalleerd. Dankzij zijn eigen ondernemerservaring begrijpt hij wat ondernemers verwachten van de overheid en dat begrip wil hij ook bij zijn ambtenaren kweken. ‘Ik zet de bril op van de ondernemers’, aldus Ben Tap. Maar wat is zijn achtergrond wat ondernemen betreft? En hoe draagt dit bij aan zijn politieke carrière?

Ik ben in één woord een ondernemer. Direct na het behalen van mijn havodiploma ben ik in het ondernemerschap verzeild geraakt’, vertelt Ben Tap enthousiast als wij hem vragen naar zijn achtergrond. Hij vervolgt: ‘zo’n 20 à 25 jaar geleden was de golfsport net in opkomstin Nederland. De materialen waren exclusief tegen hoge prijzen op de golfbanen te verkrijgen. In Amerika waren de artikelen wél betaalbaar en al snel kwam ik in de import en verkoop van golfsportartikelen terecht.’

Horecatijger
Naast zijn activiteiten op het gebied van golfartikelen was Ben jarenlang actief in de horeca. In de afwas, achter de bar en als discjockey kwam de horecatijger in hem naar boven. Zijn talent lag met name in het discjockey zijn, dit deed hij op redelijk professioneel niveau. In de jaren ’90 constateerden Ben en twee vrienden dat Haarlem geen feestcafé rijk was en zagen hier een kans. De drie openden een eigen feestcafé wat al snel uitgroeide tot een succes. Het bedrijf werd na verloop van tijd zó groot, met zeven vestigingen waaronder een in Mallorca, dat voor Ben de lol er af was. ‘Doordat ik zelf ouder werd, werd ook de aansluiting met het jonge publiek minder. Toen heb ik besloten om te stoppen.’

Bewuste stappen en keuzes
In deze roerige tijden woonde Ben in Zandvoort. Ben was een bezige bij, zo zat hij onder andere in de ondernemersvereniging, de evenementenstichting en was hij voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort. Vanuit zijn voorzitterschap bij Koninklijke Horeca Nederland werd hij gevraagd om bij deze organisatie als regio manager Noord-Holland-Noord aan de slag te gaan. ‘Dit heb ik tien jaar gedaan, in deze periode heb ik veel ondernemers geholpen. Deze ervaringen hebben allemaal bijgedragen aan de basis van mijn politieke carrière. Ik had namelijk veel te maken met wethouders en burgemeesters, maar dan vanuit de ondernemerskant.’ In die periode volgde Ben in de avonduren ook nog met succes een studie bedrijfskunde. Na tien jaar besloot hij bewust in te zetten op een politieke carrière en vroeg bij de Koninklijke Horeca Nederland om een andere functie. ‘Omdat ik wethouder wilde worden vroeg ik om een andere functie. Ik wilde niet vanuit de rol als belangenbehartiger rechtstreeks doorstromen in een openbaar bestuursfunctie om integriteitskwesties te voorkomen.’

Rode loper uitrollen
Sinds mei 2014 is Ben wethouder in Hoorn en hij denkt dat zijn ondernemerservaring kan bijdragen aan het succesvol uitvoeren van deze functie. Ondernemers ervaren de vele regels waar ze mee te maken hebben vaak als een drempel. Ben ziet het als zijn taak om waar mogelijk regels te schrappen en procedures te versnellen. ‘Wat mij betreft bekleden te weinig ondernemers openbaar bestuursfuncties. Ik merk namelijk dat het erg helpt als je ondernemers écht begrijpt. Ik probeer binnen de gemeente begrip te kweken voor ondernemers.’ Als het aan Ben ligt, moet voor de ondernemers “de rode loper worden uitgerold”. De gemeente moet ondernemers écht helpen. Volgens Ben gaat dit in de gemeente Hoorn al aardig goed. Zo heeft de gemeente twee bedrijfscontactfunctionarissen, Jan Pels en Nico Meester. Dit zijn een soort accountmanagers voor de ondernemers. ‘Zij moeten de ideeën van de ondernemers meenemen in de organisatie en onderbrengen bij de juiste afdelingen, zodat de ondernemers niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. De rol van de overheid is wat mij betreft faciliteren en helpen mogelijk maken. De gemeente Hoorn werkt hiervoor onder andere samen met het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Zij hebben op verzoek van de gemeenten in de regio een regionaal ondernemersloket in het leven geroepen. Als het aan Ben ligt zou dat nu verder moeten worden uitgebouwd tot een echt bedrijvenloket.

Regionale samenwerking
Ook roemt Ben de regionale samenwerking, welke in West-Friesland echt heel goed is. Er is regelmatig overleg met collega wethouders over bijvoorbeeld bedrijventerreinen en vestigingsbeleid. ‘Ik ben een enorme aanhanger van de regionale samenwerking, we doen dit goed, maar het kan nog beter. Als je spreekt over dienstverlening aan ondernemers, moet je dat niet als Hoorn alleen willen doen, maar samen met de andere gemeenten. Maar dit betekent binnen de organisaties een omslag qua denken, je moet niet boos op elkaar worden als een bedrijf zich in een andere plaats vestigt. Werkgevers kiezen niet expliciet om zich in Hoorn of juist Enkhuizen te vestigen, maar ze kiezen voor West-Friesland in het algemeen. Dit doen ze vanwege de werkmentaliteit van de West-Friezen. Ik ben er van overtuigd dat als de dienstverlening aan ondernemers regionaal aangepakt wordt, er de komende jaren resultaten geboekt worden.’ Daarnaast blijft Ben zich sterk maken voor een sterk vestigingsklimaat in Hoorn zelf. Een van de zaken die op het programma staan, is een visie op de toekomst van de binnenstad. ‘Verder willen we ons inzetten om sterker te maken wat al sterk is, zoals de agri-sector. Dat willen we overigens nadrukkelijk niet alleen. Meer dan voorheen willen we het bedrijfsleven betrekken bij ons economische beleid en de maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers faciliteren.’