Maatschappelijk en verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. Van ondernemers en bedrijven wordt verwacht dat zij zich inzetten voor een betere samenleving. Maar maatschappelijk betrokken ondernemen is een behoorlijke uitdaging. De Westfriese Uitdaging gaat deze uitdaging samen met de regionale ondernemers en verenigingen aan. Doet u ook mee?

De Westfriese Uitdaging is nog jong. Het concept van de uitdaging werd eind 2013 in onze regio geïntroduceerd. In deze korte tijd wist de groep achter dit initiatief toch al behoorlijk wat concrete acties uit te voeren om het leefklimaat in West-Friesland te verbeteren. Maar wat is het precies de Westfriese Uitdaging? Waar komt het vandaan? Wat doen zij en hoe en waarom doen zij dat? Westfriese Zaken ging in gesprek met Sandra Smit-Korse, manager van de Westfriese Uitdaging.

Belangeloos helpen
Direct na binnenkomst barst een enthousiaste Sandra los: ‘De Uitdaging is opgezet om bedrijven enthousiast te maken om maatschappelijk betrokken te ondernemen door maatschappelijke organisaties te steunen. Het idee van de Uitdaging komt van een gelijknamig televisieprogramma dat uitgezonden werd in de jaren negentig. In dit programma probeerde Angela Groothuizen in een week tijd bijvoorbeeld voor mensen of een vereniging, die niet over financiële middelen beschikten, een clubhuis te realiseren. In slechts twee dagen tijd moest zij voldoende sponsors en bedrijven vinden die hun steentje wilden bijdragen. Veel bedrijven stelden vervolgens gratis mankracht en materialen ter beschikking. Gerda Geurtsen, bedenkster van de Uitdaging, dacht “met dit idee moeten we meer kunnen doen”. En zo startte zij met de Arnhemse Uitdaging. Inmiddels is het concept in zo’n 20 regio’s opgepikt, waaronder West-Friesland. ‘In deze regio zijn we gestart vanuit een wens vanuit de Maatschappelijke beursvloer. De Maatschappelijke beursvloer wordt georganiseerd door Vrijwilligerspunt in samenwerking met bedrijven. Eens per jaar vindt er een speeddate plaats, waarbij vraag van verenigingen en aanbod van bedrijven bij elkaar komen. Maar eigenlijk is er het hele jaar door vraag en aanbod en zo ontstond de behoefte aan een Westfriese variant van de Uitdaging.’

Maatschappelijk bemiddelingsbureau
Maar wat doen ze dan concreet bij de Westfriese Uitdaging? Sandra legt uit: ‘Wij zijn eigenlijk een soort bemiddelingsbureau. Wij proberenmatches te maken tussen vragen van maatschappelijke organisaties enerzijds en aanbod van bedrijven anderzijds, op het gebied van menskracht, materialen of middelen. Dit noemen wij ook wel de 3 M’s. We zoeken actief naar ondernemers die hun expertise willen inzetten of materialen over hebben. Neem bijvoorbeeld bureaus of stoelen die bij bedrijven niet meer nodig zijn, deze kunnen bij stichtingen of verenigingen vaak nog gebruikt worden! Wij proberen dan het aanbod van de bedrijven onder te brengen bij de verenigingen. Of we gaan juist vanuit de vraag van verenigingen op zoek naar bedrijven die kunnen helpen. Ook op het gebied van menskracht kunnen ondernemers een stichting of vereniging helpen. Een mooi voorbeeld hiervan is de match tussen Vitasys en het Steunpunt Zorg voor Welzijn. Een deel van de computers van het Steunpunt Zorg voor Welzijn was zo ernstig verouderd dat zij op zoek waren naar nieuwe digitale werkplekken. Een medewerker van Vitasys heeft een aantal van hun eigen oude laptops gereviseerd en deze vervolgens aangeboden aan het Steunpunt. Het Steunpunt is hiermee ontzettend geholpen!’

Oud-Hollandse spelletjes
Een ander voorbeeld van een match welke de Westfriese Uitdaging realiseerde, is de match tussen Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud en de Nederlandse Spellenfabriek uit Medemblik. Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud, welke gevestigd is in De Pastorie, is een kleinschalig woonproject in combinatie met dagopvang/dagbehandeling voor kwetsbare of dementerende ouderen. De nieuwe activiteitenbegeleidster Angelique Jong benaderde de Westfriese Uitdaging met de vraag of zij haar aan oud-Hollandse spellen konden helpen. Mathieu Boots van de Westfriese Uitdaging ‘daagde’ de Nederlandse Spellenfabriek uit en ontving van hen een doos vol met prachtige, oud-Hollandse spellen. De activiteitenbegeleidster en zorgmanager namen de spellen dankbaar in ontvangst op de nieuwe locatie in Westwoud.

Helpt u mee?
Sandra hoopt dat de Uitdaging uitgroeit tot een stoer netwerk waar iedereen bij wil horen. ‘We zijn altijd op zoek naar bedrijven die ons kunnen helpen een match te realiseren. Door mee te doen kunnen bedrijven laten zien dat zij een bijdrage leveren op sociaal gebied. Daarnaast is het een verrijking voor het bedrijf én de medewerkers om eens wat anders te doen, buiten je comfortzone te treden en te ontdekken wat er in je leefgebied speelt. Uiteraard krijgen ondernemers een stukje pr voor hun bijdrage terug, maar het mooiste is denk ik toch de verrijking.’