Ondernemers in binnensteden verliezen jaarlijks omzet. Voor een deel is dat tegen te gaan door de binnenstad voor de consument aantrekkelijker te maken. De binnenstad van Hoorn is nog steeds de economische motor van de stad en West-Friesland, maar dreigt deze positie kwijt te raken. De gemeenteraad en het college zullen daartoe belangrijke beslissingen moeten nemen.

Gelukkig wordt er al veel verbeterd. Het Kerkplein en andere straten worden prachtig heringericht, bloemmanden opgehangen en historische nieuwe lantaarnpalen geplaatst. Ook is op koopzondag gratis parkeren mogelijk.  En in maart 2023 wordt het stadsstrand in gebruik genomen. Aan de Westerdijk en Nieuwe Noord verrijzen nieuwe appartementen. Op het P&R-terrein bij het station en de Pelmolenpad-Prismalocatie worden de komende jaren honderden woningen gebouwd. De bewoners ervan zijn straks de nieuwe klanten van winkels en horeca.

Naast woningbouw is bereikbaarheid van de binnenstad een belangrijk aandachtspunt. Om te beginnen moet een eind worden gemaakt aan het eindeloze wachten voor de spoorbomen aan het Keern. Dat vraagt om een tunnel en een parkeergarage met een ruime gastvrije loopverbinding naar de binnenstad. Ook is het zaak om de leegstand van winkelpanden terug te dringen en de sociale veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Fractie Tonnaer en VVD hebben een plan gemaakt om wonen boven en in leegstaande winkels te stimuleren.

Met de stimuleringsregeling ‘wonen boven en in winkels’ is het mogelijk om een bovenwoning (€ 10.000,-) te realiseren of een winkel tot woning (€ 7.000,-) om te bouwen. Het zou mooi zijn als de gemeente het gebruik van deze regeling actief stimuleert door initiatieven te verbinden en praktische bouwkundige ideeën aan te dragen. Een optie is bijvoorbeeld één trapopgang, waardoor meerdere bovenwoningen over verschillende panden met elkaar in verbinding staan.

Tussen 2006 en 2013 zijn al 96 bovenwoningen gebouwd die vooral door jongeren worden bewoond. Volgens ons kunnen de komende jaren nog minstens tweehonderd woningen boven en in leegstaande winkelpanden komen. Het sombere beeld van leegstand verdwijnt en winkels hergroeperen zich weer in specifieke winkelstraten.

Voor de realisering van bovenwoningen en het ombouwen van winkels is jaarlijks € 75.000,– beschikbaar. Het budget bepaalt hoeveel aanvragen jaarlijks gehonoreerd kunnen worden. Het staat echter nauwelijks in verhouding tot het aanbod van geschikte locaties. Daarom zetten wij ons in voor het ophogen van het jaarbudget, zodat de stimuleringsregeling werkelijk een positief effect heeft op de leefbaarheid en de economie van de binnenstad. Met de uitvoering van de regeling wordt 1 januari 2021 gestart.

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid Fractie Tonnaer
Rob Droste, gemeenteraadslid VVD