REGIO – Beide hebben een eigen naam, een eigen pand, eigen klanten en eigen diensten. Toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden en vullen zij elkaar aan. Roele De Vries en PCC, beide onderdeel van GP Groot, opereren als “broer en zus” in de regio.

De bedrijven bieden diensten op het gebied van afvalinzameling en recycling. Roele De Vries is gespecialiseerd in de inzameling van herbruikbare afvalstromen en archief-, data- en productvernietiging, terwijl PCC zich meer richt op bouw-, sloop- en restafval. Christian de Vries, bedrijfsleider bij Roele De Vries legt het verschil tussen de bedrijven verder uit: ‘Eigenlijk doen wij vooral de “schone stromen”, zoals de recycling van oud papier en schone kunststoffen. PCC draagt zorg voor de “vuile afvalstromen”, hieronder valt bijvoorbeeld bedrijfsafval uit de rolcontainers, maar ook klein gevaarlijk afval en bouw- en sloopafval. Daar we al jarenlang actief zijn in de regio, weten veel mensen wie we zijn. Maar wat zij vaak niet weten is dat we zo nauw bij elkaar betrokken zijn. We hebben allebei onze eigen corebusiness, maar vullen elkaar aan. We maken onder andere gebruik van elkaars expertise, materiaal en personeel. Dit levert voor ons een win-win-winsituatie op.’

Patrick Vredenburg, bedrijfsleider bij PCC, geeft een voorbeeld van de samenwerking: ‘PCC heeft onder andere een groot klantenbestand in Agriport, hier bevinden zich veel gewassentelers. Elk jaar worden er door de telers veel gewassen vervangen. Er komt dan een enorme stroom organisch afval op gang, waardoor wij op dat moment meer materieel dan normaal nodig hebben. Wij kunnen dan gebruik maken van het materieel van Roele De Vries. Dit werkt prettiger dan dat we deze van derden huren of moeten aanschaffen. Maar het werkt ook de andere kant op. De gewassentelers gebruiken bijvoorbeeld veel kunststof folie. Roele De Vries zorgt weer voor de verwerking van deze folie.’

Duurzaam en kostenbesparend
Het scheiden van afval is enorm belangrijk. Veel bedrijven kunnen nog een behoorlijke stap maken op dit gebied. Ten eerste zorgt een goede afvalscheiding voor verduurzaming van het bedrijf, wat voor steeds meer consumenten belangrijk wordt. Ook kan het beperken en scheiden van afval de ondernemers een kostenbesparing opleveren. ‘Duurzaamheid is belangrijk, maar de economie gaat nog steeds niet voor de wind dus besparen blijft belangrijk voor de ondernemer. We snappen dat afvalscheiding voor veel ondernemers nog niet zo vanzelfsprekend is en dat zij er niet veel tijd in willen steken. Wij zijn er om hierbij te helpen en de ondernemer te ontzorgen. Samen met de ondernemer trekken we de afvalbak open om te kijken wat er inzit en wat er anders kan. Vaak zit er bijvoorbeeld veel folie in een container. Door deze te scheiden bespaar je ruimte in de container en bepaalde schone stromen, zoals folie, leveren vaak nog geld op ook. Wij leren de ondernemer zo efficiënt en effectief mogelijk met het afval om te gaan.’

Samen materialenkringloop rondmaken
De heren van de inzamelbedrijven zien dat de markt enorm verschuift en vragen zich zelfs af of er over twintig jaar nog wel afval is. ‘De overheid wil dat de hoeveelheid afval die we verbranden over tien jaar is gehalveerd. Dit betekent dat er nog meer afvalstromen worden gerecycled. We zien een enorme uitdaging voor de komende jaren om te zorgen dat er minder afval ontstaat. We vinden dat het, als regionale partij, onze rol is dit en de gevolgen hiervan uit te leggen aan onze klanten in de regio. Samen met onze klanten willen we het door de overheid gestelde doel bereiken. In Nederland doen we het wat betreft schone stromen heel goed. Ons land is een van de koplopers als het gaat om recycling van papier, maar er zijn nog veel andere stoffen en materialen die gerecycled kunnen worden. Neem bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Als deze aan het einde van zijn levensduur is, wordt deze nog vaak weggegooid. Dit terwijl er veel zeldzame materialen inzitten die opnieuw gebruikt kunnen worden. Samen met de ondernemers en producenten in West-Friesland willen wij de stap zetten van deze lineaire wegwerp economie naar een duurzame circulaire economie waarbij materiaal- en grondstof hergebruik de aandacht krijgt die het verdient. Van ontwerp tot einde levenscyclus.’