ENKHUIZEN – Het Ondernemersfonds 2.0 gaat van start. De Gemeenteraad van Enkhuizen heeft haar goedkeuring gegeven aan het door de ondernemers opgestelde programma. De Raad is unaniem in haar waardering voor het in korte tijd door de ondernemers opgezette fonds gebaseerd op het Leids Model. De Raad, het College en de ondernemers trekken hiermee eensgezind op voor een beter Enkhuizen.

De ondernemers willen investeren in activiteiten die het vestigingsklimaat en de leefbaarheid bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn een betere beveiliging van werklocaties; binnenstad- en bedrijventerreinmanagement en de uitvoering van het Raboplan ‘De Nieuwe Winkelstraat’. De ondernemers betalen zelf voor het Ondernemersfonds. Iedere ondernemer doet mee. De bijdrage wordt geheven via een opslag op de ozb en de opbrengsten hiervan komen 100 % ten goede aan de doelstellingen van het fonds. De heffing via de ozb is de reden waarom de gemeenteraad haar goedkeuring moet geven aan de plannen.

De extra heffing voor ondernemers gaat niet in per 1 januari 2017 maar per 1 januari 2018. De gemeente kiest ervoor om in de tussenliggende periode de ondernemersinvestering eenmalig uit gereserveerde begrotingsposten te betalen. Dit omdat de Raad hecht aan een zorgvuldige afronding van de plannen. Nu is het mogelijk het jaar 2017 te benutten om het fonds ook formeel goed van start te laten gaan. Binnenkort wordt een groot deel van de geplande activiteiten uitgerold. Het voorstel voor het Ondernemersfonds is door de achterban van de ondernemersverenigingen met groot enthousiasme ontvangen. De besturen van de ondernemersverenigingen zijn inmiddels gestart met de invulling van de uitvoering.