ENKHUIZEN – In het bijzijn van klanten, leveranciers en medewerkers werd 13 december het nieuwe innovatiecentrum van Incotec geopend. Eind vorig jaar werd Incotec overgenomen door speciaal chemiebedrijf Croda, dat sinds die tijd bijna 3 miljoen euro investeerde in dit nieuwe onderzoekscentrum. De investering onderstreept het belang van de ontwikkeling van het Europese deel van de business Incotec is bijzonder trots op dit state of the art Innovatie Centrum.

Incotec is marktleider in het verbeteren van groente- en akkerbouwzaden. De opening van het Innovatie Centrum is een goed voorbeeld van Incotec’s focus op innovatie. Tijdens de opening werden alle gasten rondgeleid in het centrum waarin Incotec R&D, Sales en Marketing teams zijn gevestigd.

Het Innovatie Centrum huisvest diverse chemische, biologische en analytische laboratoria, waaronder laboratoria voor zeer schoon en veilig moleculair en microbiologisch onderzoek en diverse applicatielaboratoria voor de ontwikkeling van innovatieve zaadcoatings. Naast een reeks klimaatcellen voor onder andere priming van zaden en zaadopslag zijn er drie planten-opkweekcellen, ofwel phytotrons. Deze planten-opkweekcellen hebben uniforme teeltomstandigheden voor licht (LED), temperatuur en luchtvochtigheid waarmee zeer betrouwbare onderzoeksresultaten worden verkregen. Hierdoor kan het effect van zaadbehandelingen nauwkeurig worden gevolgd tot enkele maanden voorbij de kiemfase.