REGIO –  Ondernemers verkopen steeds op een jongere leeftijd hun bedrijf. De gemiddelde leeftijd waarop een ondernemer zijn bedrijf van de hand doet is in de afgelopen tien jaar significant gedaald. Momenteel verkopen de meeste ondernemers op 55-jarige leeftijd hun bedrijf. In 2005 deed het grootste gedeelte dit nog op 60-jarige leeftijd. Dit blijkt uit de Brookz Overname Barometer.

Hoewel steeds meer ondernemers hun bedrijf voor hun vijftigste verkopen, blijft leeftijd – in combinatie met gebrek aan opvolging – nog wel steeds wel de belangrijkste reden voor de verkoop van een onderneming (43%). Andere redenen die worden genoemd om het bedrijf te verkopen zijn: focus op nieuwe activiteiten (17%), cashen (15%), het inzicht dat het bedrijf toe is aan een nieuwe type manager (15%) en persoonlijke omstandigheden als ziekte, scheiding, etc. (10%).

Volgens Peter Rikhof, hoofdredacteur van Brookz, past de lagere gemiddelde leeftijd van verkopende ondernemers in een structurele ontwikkeling binnen de overnamemarkt.  ‘Door de snelle technologische ontwikkelingen is de levenscyclus van veel bedrijven een stuk korter geworden. Bedrijven worden daardoor steeds sneller en in een eerder stadium verkocht. Daarnaast staat de nieuwe generatie ondernemers, in tegenstelling tot de babyboomers, veel meer open voor een voortijdige exit.  Het pensioen is nog ver weg en opvolging binnen de familie is geen issue meer. Veel van die ondernemers beginnen na de verkoop van hun bedrijf gewoon weer opnieuw.’

Vooruitzichten
Hoewel de groei van de MKB-overnamemarkt in het eerste kwartaal iets is afgevlakt zijn de vooruitzichten voor de rest van 2015 nog steeds positief. Een ruime meerderheid van de overnameadvieskantoren (68%) verwacht dat de MKB-overnamemarkt het huidige hoge activiteitenniveau ook de komende zes maanden zal kunnen vasthouden. Dertig procent
van de adviseurs verwacht zelfs dat de overnamemarkt de komende 6 maanden nog verder zal aantrekken

Rapportcijfer
Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren voor het overnameklimaat in het tweede kwartaal van 2015 gemiddeld een 6,8. Voor het verwachte overnameklimaat in de komende 6 maanden geven de respondenten een gemiddeld rapportcijfer van 7,1.

Brookz Overname Barometer is het periodieke onderzoek van overnameplatform Brookz, naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 128 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 500 adviseurs) die samen meer dan 80 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 1 tot 30 miljoen euro).