REGIO –  Per 1 juli krijgen ondernemers weer te maken met veel wetswijzigingen. Zo treden er ook nieuwe maatregelen in als gevolg van de Wet werk en zekerheid. Meer dan de helft van de ondernemers is echter niet op de hoogte van de recente regels rondom personeel. Dit blijkt uit onderzoek van Ondernemenmetpersoneel.nl

Per 1 juli 2015 hebben werknemers eerder recht op een vast contract en kunnen zij vanaf twee jaar dienstverband aanspraak maken op een transitievergoeding bij ontslag. Ondernemersmetpersoneel.nl vroeg ondernemers of zij op de hoogte waren van de regels. Een op de twee ondernemers gaf aan niet te weten wat er precies op dit gebied is geregeld. Dat is opvallend, omdat je als werkgever moet beschikken over voldoende kennis van wet- en regelgeving. Hiermee verklein je de kans op juridische problemen met werknemers.

Vertrouw niet blind op wet
‘Ondernemers hebben een voorsprong als ze goed op de hoogte zijn van de regels rondom personeel’, zegt Marco Swart van Swart & De Schepper Advocaten. ‘Vertrouw niet blind op de Wet werk en zekerheid, maar houd zelf in de hand welke afspraken je wilt maken met je personeel. Je kunt als ondernemer veel meer regelen dan je denkt’, aldus de advocaat die als expert schrijft voor Ondernemenmetpersoneel.nl.

De resultaten van het onderzoek zijn afkomstig uit een online checklist die meer dan duizend ondernemers hebben ingevuld. Hieruit blijkt verder dat 35 procent van de ondernemers niet weet of een cao op zijn bedrijf van toepassing is. Het is belangrijk om dit wel te weten, omdat de kans groot is dat je bedrijf is gebonden aan een cao. Ook zijn cao-afspraken lang niet altijd vrijblijvend.

Bron: Ondernemenmetpersoneel.nl