REGIO – Het MKB is over het algemeen positief gestemd over 2015. Een derde van de ondernemers verwacht dat hun omzet en financiële situatie het komende jaar verbetert. De helft denkt dat de omzet en financiële situatie hetzelfde blijft en slechts een minderheid verwacht een verslechtering. Ondanks de positieve verwachtingen, maken ondernemers in het MKB nog geen concrete investeringsplannen. Dit meldt ING.

Ondanks beginnend economisch herstel was 2014 voor veel ondernemers een lastig jaar. De helft van de door ING ondervraagde ondernemers zag het ondernemersklimaat de afgelopen 12 maanden niet verbeteren. Slechts 17% zag een vooruitgang. 30% is van mening dat het ondernemersklimaat het afgelopen jaar zelfs verslechterde. Ook waren er meer ondernemers die de financiële situatie zagen verslechteren, dan ondernemers die de financiële situatie zagen verbeteren.

Positief
Toch zijn de ondernemers over de komende 12 maanden positief gestemd. 34% verwacht in 2015 een hogere omzet te generen. Slechts 17% rekent op een omzet daling. Ook verwacht een derde van de ondernemers een verbetering van de financiële situatie voor de onderneming. De goede vooruitzichten worden gedragen door zowel kleine als grote bedrijven binnen een groot aantal sectoren. Niet alleen de op export gerichte sectoren voorzien verbetering. Ook de op de binnenlandse economie gerichte sectoren zoals de horeca en de detailhandel verwachten de komende 12 maanden betere omstandigheden.

Stabiliteit
Ondernemers in het MKB hebben vooral behoefte aan stabiliteit. Voor 40% is stabiliteit een van de belangrijkste doelen van 2015. Daarnaast zijn het verhogen van de omzet en winst en het binnenhalen van nieuwe klanten belangrijke doelen. Het besef dat er gestreden moet worden om marktaandeel is aanwezig. 22% van de ondernemers is dan ook van plan om te investeren in sales en marketing.