REGIO – De omzet van de flexbranche groeit naar verwachting ook dit jaar verder. Door het vertrouwen in de economie en het aantrekken van de exportgerichte sectoren, zal het aantal uren in 2014 stijgen. Van een brede toenemende vraag naar tijdelijk personeel is nog geen sprake. Door het gematigde economische herstel laten nog niet alle sectoren dit herstel zien. Dit meldt het ING Economisch bureau dat dit jaar een omzetgroei van 4% verwacht.

De flexbranche (bestaande uit onder andere uitzenden, detacheren en bemiddelen) heeft het afgelopen jaar positief afgesloten me teen omzetgroei van 3,6% en een urengroei van 3,2% in het vierde kwartaal. Na twee jaren van krimp is hierdoor de omzet over heel 2013 stabiel. De urengroei is heeft zijn hoogste punt in 2,5 jaar tijd gehaald. Deze toename is vooral te danken aan de afnemende krimp in het aantal fase A-uren. Deze uren zijn het meest flexibel en dus het sterkst gedreven door conjunctuur. Fase A geldt zolang een uitzendkracht nog geen 78 weken heeft gewerkt. Nu het vertrouwen in de economie toeneemt en de exportgerichte sectoren aantrekken zal het aantal fase A-uren in 2014 naar verwachting stijgen. Het gematigde economische herstel beperkt de omzetgroei echter tot 4%. De werkloosheid loopt dit jaar naar verwachting nog op.

In Nederland zijn meer dan 11.000 flexbedrijven, waarvan een meerderheid ZZP’er is. De branche heeft een netto-omzet van € 18,7 miljard.