REGIO – Lokale overheden pakken regelingen die veel onnodige bureaucratie veroorzaken voor ondernemers nog steeds te weinig aan. Gemakkelijk te schrappen regels, zoals het verplichte KvK-uittreksel, worden inmiddels bijna overal aangepakt. Ingewikkeldere kwesties, zoals de welstandstoets, blijven liggen. Dit blijkt uit een nieuwe tussenstand in een onderzoek van MKB-Nederland.

200 gemeenten hebben meegewerkt aan het onderzoek van MKB-Nederland. Volgens MKB-Nederland kunnen gemeentes nog veel meer doen om de bureaucratische regelbrij aan te pakken. Nu de economie lijkt aan te trekken, zouden overheden alles moeten doen om bedrijven te ondersteunen zodat deze weer winstgeven omzetten kunnen halen. Dat is goed voor de lokale economie en werkgelegenheid.

Screen verkiezingsprogramma’s
MKB-Nederland wil dit onderwerp nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij lokale partijen. Zij roept ondernemers op de verkiezingsprogramma’s van lokale partijen op dit punt te screenen.

Welstand
Tevens vindt MKB-Nederland dat er op het gebied van welstand veel verbetering noodzakelijk is. Enkel een kwart van de gemeente voert een welstandsvrij beleid op de bedrijventerreinen en slechts een derde van de gemeenten heeft de welstandscommissie vervangen door een ambtelijke toetsing.

Digitalisering
Ook de digitalisering zou verbeterd moeten worden. Digitale communicatie met ondernemers staat nog maar in een derde van de gemeenten goed op de rit.

Bibob in alle gevallen getoetst
In ruim de helft van de gemeenten wordt Bibob nog in alle gevallen getoetst in plaats van selectief en nog geen derde biedt vrijstelling van de horecawet. De Bibob is een integriteitstoets, om bijvoorbeeld te checken of een ondernemer niet met zwart geld werkt. Dit zou pas getoetst moeten worden als er een vermoeden is van crimineel gedrag. Deze belastende procedure, zowel voor de gemeenten als voor de ondernemer, zou gericht moeten worden ingezet.

 

Bron: MKB Nederland