REGIO – Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn positief over de kwaliteiten van 55-plussera. Veertig procent van deze ondernemers is dan ook beried om specifiek oudere sollicitanten uit te nodigen als zij een vacature beschikbaar hebben. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van MKB-Nederland en UWV.

Volgens 72 procent van de mkb’ers zijn 55-plussers loyaler aan de organisatie. Daarnaast vindt meer dan de helft dat 55-plussers betrouwbaarder zijn dan jongere werknemers. ‘Voor de continuïteit en groei van een ondernemer is deze groep onmisbaar,’ aldus Rob Slagmolen, arbeidsmarktspecialist. Volgens hem laat het onderzoek zien dat ondernemers oog hebben voor kwaliteiten van ervaren werknemers. ‘Ondernemers zoeken naar de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Dat kan heel goed een 55-plusser zijn. Die brengt ervaring en vakkennis mee, die zij bovendien graag delen met de jongeren in het bedrijf.’

Het UWV en MKB-Nederland gaan gezamenlijk campagne voeren om de slechte positie van 55-plussers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Tijdens de Week van de Ondernemer riep ook minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 1500 aanwezige ondernemers op om zich aan te sluiten bij de activiteiten van deze organisaties.