Het startschot HN80+ wordt op 14 maart (en niet op 2 maart zoals per abuis in het artikel in het magazine staat) gegeven bij Schneider Electric Manufacturing op de Electronweg 1, nu al een voorloper bij het toepassen van Zonnestroom.

Als het aan de ondernemersverenigingen en tal van andere organisaties ligt, levert Hoorn 80 binnen vijf jaar méér energie dan het verbruikt. Mogelijk als eerste bedrijventerrein in Nederland! Hoorn 80 zit in de kopgroep van het zeer ambitieuze project ‘Bedrijventerreinen Energiepositief’ (BE+). Naast enorme milieuwinst is dit project ook goed voor de economie in West-Friesland, stelt ‘kopman’ Gerard Fit. Vanuit Parkmanagement Hoorn en de Energie Coöperatie West-Friesland fungeert hij als ploegleider én kwartiermaker. Op 14 maart worden de ambitieuze plannen officieel gepresenteerd aan de ondernemers op Hoorn 80.

Tweevoudig Olympisch kampioen wielrennen Marianne Vos maakte als ambassadrice van BE+ onlangs de eerste tien bedrijventerreinen bekend die meedoen aan het grootschalige verduurzamingsproject. Hoorn 80 is daarbij! De Stichting Bedrijventerreinen Energiepositief BE+ wil maar liefst 250 van de 3.500 Nederlandse bedrijventerreinen in vijf jaar verduurzamen zonder dat het de cashflow van de individuele ondernemers aantast. Er ligt dus veel geld op de plank om dit mogelijk te maken.

‘Hoop dat de andere West-Friese bedrijventerreinen volgen’
Dit is een enorme kans voor de 200 bedrijven op het terrein om te verduurzamen en flink te gaan besparen op hun energierekening’, zegt Gerard Fit: ‘Een schone, maatschappelijk verantwoorde reputatie van Hoorn 80 is ook nog eens goed voor de waarde van het vastgoed. Via dit project worden miljoenen geïnvesteerd in Hoorn; werk voor installateurs, adviseurs, aannemers en andere bedrijven. We zoeken de leveranciers vooral dichtbij huis, dat is goed voor de regionale economie en de werkgelegenheid. Wat mij betreft is dit nog maar het begin en volgen de andere bedrijventerreinen in West-Friesland zo snel mogelijk.’ Het Hoornse bedrijventerrein zit dus in de kopgroep voor het peloton uit. Fit: ‘Dit betekent dat er straks door de bedrijven meer energie wordt geproduceerd dan verbruikt. Dat lijkt misschien onmogelijk maar als de bedrijven meewerken is dat gewoon haalbaar. Om te beginnen door energie te besparen. Denk aan Ledverlichting, isolatie en andere besparende maatregelen. Wat je niet verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Daarnaast energie opwekken: zonnepanelen, warmtepompen, warmtenet, een biomassacentrale tot aan windmolens behoren tot de mogelijkheden. Waar mogelijk bundelen we de krachten – ook omdat dat scheelt in de kosten – maar uiteraard zullen veel bedrijven het met onze hulp zelfstandig kunnen doen. Met al die platte daken liggen zonne-installaties natuurlijk voor de hand. Laten we in West-Friesland denken in mogelijkheden en kansen en gewoon een keer voorop durven lopen. Daarmee helpen we onszelf en hoe we de wereld achterlaten. Als dat geen positieve energie geeft, wat dan wel? Laten we deze uitdaging aangaan!’

Kom op 14 maart naar…
Het startschot Hoorn 80 Energiepositief wordt op 14 maart gegeven bij Schneider Electric Manufacturing, op de Electronweg 1, nu al een voorloper bij het toepassen van Zonnestroom. Hoorn 80 energiepositief wordt ondersteund door het regionale bedrijfsleven via de Hoornse Ondernemers Compagnie, de Westfriese Bedrijven Groep en Parkmanagement Hoorn. Ook de gemeente Hoorn heeft steun toegezegd. Uitvoerend zal de Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF) veel taken voor haar rekening nemen. Op de website www.ecwf.nl kan men straks het project volgen.

TNO brengt energieverbruik Hoorn 80 in kaart
Komende vijf jaar moeten in totaal 250 bedrijventerreinen verduurzaamd worden. Dat levert in totaal een besparing van 2 Petajoule op. Dat is een derde van de doelstelling uit het Energieakkoord en een vermindering van de CO2-uitstoot met 3.000 kiloton per jaar. Voor zowel het bedrijventerrein als de individuele bedrijven wordt een BE+ inventarisatie uitgevoerd. Ook op HN 80 bekijkt TNO de nul-situatie en aangeven op welke wijze er het meeste energie kan worden bespaard en opgewekt. Fit: “De overtollige warmte van het ene bedrijf kan worden gebruikt door een ander bedrijf, misschien komt er wel een windmolen of sluiten we aan op een zonneweide; als het maar positieve energie oplevert.’ BE+ gaat uit van 4 miljoen euro aan investeringen gemiddeld per bedrijventerrein. ‘En dan te bedenken dat Hoorn 80 veel groter is dan een gemiddeld bedrijventerrein.’

Waarom energiepositief?
De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en fossiele brandstoffen (die nu nog voor zo’n 94% van de totale energievoorziening zorgen) raken uitgeput. De grootste verduurzamingsslag valt te halen valt bij het bedrijfsleven. Slechts 5% van het MKB heeft al daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie. Wanneer 250 bedrijventerreinen verduurzamen (dat is de ambitie) levert dat volgens een berekening van het TNO een totale energiebesparing van 32 PJ in 2021 realiseren. Dat is in één klap 33% van het Energieakkoord dat moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.