Hoe blijf je stress en een burn-out voor en zorg je ervoor dat je een bevlogen werkgever én werknemer wordt en blijft? Startwijzer heeft het antwoord. ‘De wereld verandert, werk en functies veranderen, er wordt meer en meer flexibiliteit gevraagd. Wij zijn de TomTom om die nieuwe wereld te kunnen begrijpen.’

Startwijzer staat in Hoorn en wijde omtrek goed bekend als onder neming die startende ondernemers op alle mogelijke manieren begeleidt. Minder bekend is dat Startwijzer ook een tweede cluster heeft: loopbaanbegeleiding. Hannie van Lent: ‘Die cluster hebben we al sinds jaar en dag en onlangs uitgebreid met nieuw aanbod in het kader van de Wet Werk en Zekerheid. Binnen loopbaanbegeleiding bieden we alles wat een werkgever kan inkopen voor zijn of haar werknemers, zodat zij in hun kracht gaan staan en de meest optimale werknemer kunnen zijn.’ De cluster omvat een tiental verschillende diensten die Startwijzer kan aanbieden, waaronder re-integratietrajecten, jobcoaching, begeleiding bij studie- of beroepskeuze, duurzame inzetbaarheid en outplacement naar ondernemerschap en naar een baan in loondienst.

Stress vs bevlogenheid
Hannie constateert dat de arbeidsmarkt onder druk staat. Of meer genuanceerd: werknemers. ‘Steeds meer mensen kunnen de stress van de huidige tijd niet aan. Stress van onzekere werksituaties. In veel branches is sprake van transities, reorganisaties en bezuinigingen. Dat is ook precies de reden waarom we de loopbaanbegeleiding verder geprofessionaliseerd hebben. Als werkgevers weerstand of moeilijk hedenervaren, zou ik ze willen aanraden om naar ons te komen. We onderscheiden ons in het aanleren van ondernemend gedrag. Niet alle werkgevers hebben dat, en zeker niet alle werknemers.’ Het kan ook zijn dat een bepaalde afdeling in een bedrijf niet goed functioneert, om wat voor reden dan ook. De eisen die tegenwoordig aan prestatie en productie worden gesteld, zijn anders dan vijftien jaar geleden. Dat vraagt om andere vaardigheden van werknemers. Vaardigheden die Startwijzer kan aanleren. Startwijzer werkt daarbij volgens een model, dat uitgaat van ondersteuning van de werknemer zodat hij in een flow en bevlogenheid komt in plaats van te maken krijgt met een burn-out.

Duurzame inzetbaarheid
Als de hulp wordt ingeroepen door een werkgever, volgen meestal eerst interviews om erachter te komen wat er precies op de werkvloer speelt. Frank Bakker: ‘Het helpt al enorm als werknemers merken dat ze gehoord worden en dat hun probleem op tafel ligt. Meestal volgt een plan van aanpak, dat uit verschillende onderdelen bestaat.’ Die onderdelen zijn uiteraard afhankelijk van de aard van het probleem.’ Bijvoorbeeld coaching om de pijnpunten te behandelen en concrete verbeteringen aan te brengen. En kijken naar de cultuur en structuur: zijn ieders taken en verantwoordelijkheden duidelijk? Dat zijn belangrijke dingen.’ Ook belangrijk voor werknemers is om in de bevlogenheid te blijven. Marga Kuiper: ‘In dat kader kijken we naar duurzame inzetbaarheid. Mensen moeten langer werken. Mensen die vitaler zijn hebben ook meer plezier in hun werk en andersom. Dat zie je terug in de output: meer productie, minder ziekteverzuim.’ Hannie van Lent: ‘Wat hebben mensen nodig om langer door te kunnen werken? Hoe kun je de functie of taken zodanig inrichten dat mensen meer bevlogenheid hebben en stress en een burn-out voorblijven? Dat zijn essentiële vragen.’

Het financiële plaatje
Niet alleen essentieel voor het welbevinden van werknemers, maar ook omdat de financiële consequenties behoorlijk kunnen zijn. Een langdurig zieke werknemer is een behoorlijke kostenpost. Een re-integratietraject dat niet goed wordt ingezet, kan een forse boete opleveren. ‘Daar zit niemand op te wachten, ook de werknemer niet. Die ondervindt stress vanwege het voortdurend in contact moeten blijven, allerlei verplichtingen. Dat verlamt alleen maar’, ervaart Hannie. Een re-integratietraject dat zo snel en goed mogelijk wordt ingezet, kan andersom voor alle betrokken partijen de nodige winst opleveren. ‘Hoe eerder je komt, des te beter het is’, vat Hannie samen. ‘De wereld verandert, functies veranderen, verdwijnen en er ontstaan nieuwe. Dat vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. We bieden diensten aan om daar als werkgever en werknemer beter op in te spelen en mee om te gaan.’ Een jobcoach kan het verschil maken, ook als het gaat om begeleiding naar een nieuwe baan of eigen onderneming. Startwijzer heeft alle troeven in handen en speelt u de kaart graag toe. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Startwijzer via 0229 274888 en kijk op www.startwijzer.info.