ZWAAG – Parkmanagement Hoorn is druk bezig met de hercertificering van de bedrijventerrein Westfrisia en De Oude Veiling. De organisatie wil het proces beginnen om het Keurmerk Veilig Ondernemen voor twee jaar te verlengen. De geldigheid van het KVO-B is loopt namelijk in juli 2014 af. Al eerder riep Parkmanagement Hoorn ondernemers op om te helpen bij het proces en de enquête in te vullen, maar de response is dusdanig laag dat Parkmanagement nogmaals een oproep doet.

In 2010 ontvingen de twee bedrijventerreinen het certificaat, maar de geldigheid loopt volgende maand af. Het certificaat biedt garantie op een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen aan de veiligheid in Zwaag. Dankzij het keurmerk wordt ook door verzekeringsmaatschappijen een lager risicoprofiel aan de terreinen toegekend, waardoor zij lagere verzekeringspremies berekenen.

Om het verleningstraject in te kunnen gaan is het voor Parkmanagement Hoorn van belang de inzichten, ervaringen en wensen van de bedrijven te weten. De organisatie voert daarom dan ook een zogenoemde 2-meting uit. Met de uitkomsten van deze 2-meting wordt vastgesteld welke verbeteringen zijn gerealiseerd, hoe deze worden ervaren en welke andere verbeteringen nuttig en gewenst zijn. Parkmanagement Hoorn roept de ondernemers op om mee te helpen en de enquête in te vullen. De resultaten van deze test zijn van groot belang voor het resultaat van het project.