REGIO – Het bedrijfsleven is weer optimistischer over de economie. Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven waren aan het begin van het tweede kwartaal gunstiger gestemd dan begin dit jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS.

Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat er meer ondernemers zijn die een verbetering van het economisch klimaat voorzien, dan bedrijven die een verslechtering verwachten. 16 procent van de ondernemers verwacht een verbetering en 8 procent verwacht een verslechtering. In het eerste kwartaal hielden de groepen elkaar nog in evenwicht.

Daarnaast ervaren ondernemers minder belemmeringen bij hun activiteiten dan voorgaande kwartalen. Dit geldt onder meer op financieel gebied en voor de vraag naar hun producten en diensten. De ondernemers zijn tevens minder pessimistisch over hun personeelsbestand. Van de respondenten verwacht 15 procent dat hun personeelsbestand in het tweede kwartaal krimpt. Dit is het laagste percentage in bijna drie jaar tijd. Ook verwacht 13 procent dat ze juist méér personeel gaan inzetten. Dat is weer het hoogste percentage in drie jaar.