Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen binnen bedrijven vanzelfsprekend maken. In het afgelopen jaar konden de werknemers van de partners van Huis van het Werk dankzij de SLIM-subsidie deelnemen aan het SLIM-programma, om te werken aan hun ontwikkeling, leervermogen, loopbaan en toekomst. Voorzitter Margret de Blanken reflecteert op de opbrengsten van het SLIM-programma en het belang van een goede leercultuur binnen organisaties.

“De Nederlandse arbeidsmarkt bevindt zich in een enorm uitdagende wereld. Er is één constante en dat is dat we elke dag opnieuw met veranderingen in aanraking komen. Dat betekent dat we als mensen veel wendbaarder moeten worden om daarin mee te kunnen gaan en veerkrachtig te blijven. We zien – ook na COVID – dat ondernemers ontzettend veel problemen hebben om voldoende menskracht te vinden en de kwaliteiten en talenten van hun medewerkers zo goed mogelijk te benutten. Dat schuurt, piept en kraakt. Als we alleen al kijken naar de tekorten in de zorg, het onderwijs en de horeca, zien we dat die desastreus zijn en dat is een groot probleem”, vertelt ze bevlogen. “Als Huis van het Werk wilden we daarop anticiperen door in kaart te brengen welke behoeften bedrijven vandaag en morgen hebben. Er liggen uitdagingen op het gebied van zowel de exploitatie (een gezond resultaat) als de exploratie van innovatieve mogelijkheden, want je weet dat je moet doorontwikkelen in een wereld die continu verandert. Dat is beslist geen sinecure. Dat geldt in meerdere mate als er ook nog een uitdaging ligt qua beschikbaarheid van menskracht, het goud van je organisatie.”

Beter benutten van het arbeidspotentieel

Deze tendens was voor Huis van het Werk aanleiding om een program ma te ontwikkelen waarmee de HR-netwerkorganisatie voor deze bedrijven van toegevoegde waarde kon zijn, legt Margret uit. “Als eerste stap hebben we een arbeidsmarktscan uitgevoerd, die een mooi inkijkje geeft in de arbeidsmarkt binnen onze regio. De scan toonde een heldere beginsituatie van de arbeidsmarkt, aangevuld met conclusies en adviezen voor een regionaal gerichte arbeidsmarktcultuur, compleet met gegevens over de ontwikkelkansen en ontwikkelbereidheid van organisaties en hun werknemers.” Vervolgens zijn de uitkomsten van de arbeidsmarktscan met alle partners besproken, vertelt Margret. “Wat zien we en wat betekent dat voor organisaties? Daarna hebben we gekeken hoe we bedrijven nog meer in hun kracht kunnen zetten. Dat hebben we in sectorkamers gedaan: per werkgever bespraken we kansen en maakten we samen met hen een organisatie-ontwikkelplan. Hoe ziet de organisatie eruit – wat is de potentie – als zij hun mensen helpen ontwikkelen? Wat staat hen te doen om dat te bereiken? In de derde fase zijn er kennis-field labs georganiseerd die de medewerkers inzicht geven in de uitdagingen van de toekomst, de organisatie en hun eigen functioneren.” Bij een tekort aan mensen is er slechts één oplossing en dat is het beter benutten van het arbeidspotentieel, stelt Margret. “Dat betekent dat elke medewerker in zijn volle energie zou moeten acteren en diens talenten beter gaat inzetten. Dat is precies wat wij met de kennis-field labs proberen aan te boren. De kennis-fieldlabs zijn zó opgezet dat ze praktisch en intersectoraal leren en ontwikkelen stimuleren voor werknemers in het mkb. Ze geven medewerkers inzicht in de uitdagingen van de toekomst, de organisatie en hun eigen functioneren: wat zijn mijn talenten, competenties en vaardigheden en waar liggen mijn ontwikkelpunten? Met deze uitkomsten kunnen werknemers doorgroeien en dat is van toegevoegde waarde in de dagelijkse business van de werkgever.”

Good practices van verschillende cultuurdragers

Op 8 februari 2024 vindt het eerstvolgende thema-event plaats, waarbij de opbrengsten van het SLIM-programma worden besproken. Keynote spreker Pedro De Bruyckere staat stil bij de leercultuur van mkb’s en er worden video’s getoond die de leercultuur binnen de bedrijven van de deelnemende partners inzichtelijk maken. Dat zijn als het ware good practices van verschillende cultuurdragers, waarmee ze heel concreet laten zien hoe zij de ontwikkeling van hun medewerkers vormgeven. “Een leercultuur bestaat uit een aantal cultuurdragers. Bijvoorbeeld: er is bij ons de ruimte om jezelf te ontwikkelen, onderling vertrouwen is belangrijk, fouten maken mag en er is ruimte om te experimenteren. Cultuurdragers zijn geen luxe, maar een noodzaak. Een leercultuur helpt namelijk om de urgentie van vernieuwing vorm te geven. Als organisa tie/mkb heb je de uitdaging tussen de exploratie, de dagelijkse business en de ontwikkeling van je bedrijf. Als je het arbeidspotentieel beter benut, kun je als organisatie groeien en doorontwikkelen”, licht Margret toe. Hoe kijkt Huis van het Werk terug op het SLIM-programma? “De individuele reacties zijn fantastisch en we hebben mooie feedback gekregen. Een deel van de deelnemers is doorgestroomd en heeft een nieuwe rol gekregen bij diens werkgever. Ook hebben we gezien dat de deelnemers er heel blij van worden dat zij aan zichzelf mogen werken – en daarmee ook aan de organisatie. Dat is een prachtige ontwikkeling, want je wilt elke dag aan de slag om iets toe te voegen aan het bedrijf waar je werkt.” Voor meer informatie over het SLIM-programma: huisvanhetwerk.nl